งานดูแลคนพิการในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ในปี 58

by Little Bear @19 ก.พ. 58 11:43 ( IP : 49...156 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , สงขลา
  • photo  , 2048x1365 pixel , 174,148 bytes.
  • photo  , 2048x1365 pixel , 143,227 bytes.
  • photo  , 2048x1365 pixel , 203,994 bytes.

ขยับงานดูแลคนพิการในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ในปี 58 ปรับระบบทางการแพทย์ สังคม การศึกษาและอาชีพในพื้นที่นำร่อง ทีมงานเสนอ 2 พื้นที่ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขท.3 ที่มี 3 ชุมชนร่วมดำเนินการได้แก่ สุภาพอ่อนหวาน ทักษิณเมืองทอง และหน้าค่ายเสนาณรงค์ และอีก 1 ชุมชนได้แก่ ป้อมหก เพื่อนำไปสู่การปรับระบบดูแลคนพิการในภาพรวมซึ่งมีช่องว่างการทำงานอีกมาก โดยมีทีมกลางที่จะมาช่วยหนุนเสริมขบวน โดยมูลนิธิชุมชนสงขลาจะนำผลการเก็บข้อมูล แนวทางแก้ปัญหาในภาพรวมเสนอทีมผู้บริหารคู่ขนานกับการนำร่องในชุมชนปฎิบัติการ นัดพบทีมงานระดับพื้นที่เพื่อถามความสมัครใจและสร้างการมีส่วนร่วมต่อไป เป็นอีกแนวทางขับเคลื่อนในพื้นที่เขตเมือง โดยใช้คนพิการเป็นตัวตั้งในการพัฒนาระบบสุขภาวะระดับตัวบุุคคล

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3043
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง