บูรณาการข้อมูลรายบุคคลระดับอำเภอ

by Little Bear @1 ส.ค. 62 20:45 ( IP : 171...84 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1280x720 pixel , 194,530 bytes.

ยกระดับอีกก้าวสำหรับงานในพื้นที่อำเภอนาทวี ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ประกอบด้วย รพ.สมเด็จฯ สสอ. รพ.สต. อสม.เชี่ยวชาญ ทีมงานมูลนิธิชุมชนสงขลา(ภายใต้การสนับสนุนจากศปจ./สช./อบจ.) ร่วม ๕๐ คน ทำความเข้าใจและซักซ้อมการใช้ แอพพลิเคชั่น iMed@home เก็บข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วยรอการฟื้นฟู คนยากลำบากฯ เพื่อประสานข้อมูลให้เป็นฐานเดียวกัน

๑.เก็บข้อมูลผ่านการเยี่ยมบ้าน บันทึกความต้องการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในแต่ละด้านจากการลงพื้นที่ถึงบ้าน เช่น กายอุปกรณ์ การซ่อมบ้าน วัสดุสิ้นเปลือง เงินทุน บัตรประชาชน ฯลฯ โดยทีมอสม.เชี่ยวชาญ อสม. และจิตอาสารายบุคคล โดยมีรพ.สต. อปท. สสอ. รพ. จัดทีม Admin ในการประสานงาน เสริมหนุนความต้องการ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล และรายบุคคล

๒.นำเข้าข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลการเยี่ยมบ้าน การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะในระดับคณะทำงานเพื่อการบูรณาการงานร่วมกัน โดยเฉพาะข้อมูลจากฝั่งสาธารณสุข รพ.อำเภอ ลดความซ้ำซ้อนที่จะต้องทำงาน ๒ ระบบคือ ระบบข้อมูลของสธ. และแอพฯ iMed@home โดยให้โปรแกรมเมอร์ทั้งสองฝ่ายหาทางออกในทางเทคนิค ส่งต่อ data จากทั้งสองฝั่งถึงกัน วันนี้ทีม it ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเพื่อหาทางออกด้วยการพัฒนาโปรแกรมที่จะส่งต่อข้อมูลให้กันและกัน ทดลองทำและลองใช้โดยเลือกข้อมูลในบางรพ.สต. ทีมจะปรับโปรแกรมให้ง่ายในการทำงาน และให้มีการลงนาม MOU ที่จะร่วมมือกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของพื้นที่อำเภอให้เป็นเอกภาพอย่างเป็นทางการต่อไป

๓.อีกไม่ช้าฐานข้อมูลพื้นฐานจากฝั่ง iMed@home จะมีข้อมูลเข้ามาจนกระทั่งใกล้เคียงและตรงกับทางสาธารณสุข บวกกับข้อมูลการทำงานระดับปฎิบัติที่มาจากหลายองค์กร(อสม. อสม.เชี่ยวชาญ จิตอาสา ฯลฯ) จะถูกบันทึกเกิดการรับรู้และมองเห็นการเชื่อมโยงกันโดยใช้ข้อมูลรายบุุคคลฐานเดียวกัน

หากแนวทางนี้สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคทำได้จริงจะนำไปขยายผลเชิงนโยบายกับอำเภออื่นๆ โดยร่วมกับอบจ.สงขลา พชอ.นาทวี กขป.เขต ๑๒ ต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8908
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง