คืนความสุขให้คนพิการ จัดโดยสำนักงาน พมจ.ตรัง

นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานเปิดประชุมคืนความสุขให้กับคนพิการ กลุ่มเปัาหมายประกอบ องค์กรปกครองส่วนทัองถิ่น ทุกตำบล ในจังหวัดตรัง  โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน มีสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังสนับสนุน    วิทยากรจากมูลนิธิชุมชนนาทวี.  ณ ห้องรัษฏา ชั้น5 ศาลากลาง จังหวัดตรัง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8908
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง