เวทีแลกเปลี่ยนและร่วมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานประเด็นคนพิการ(ตรัง-สงขลา)

by กมลทิพย์ อินทะโณ @23 ม.ค. 58 15:10 ( IP : 122...246 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ตรัง
 • photo , 640x480 pixel , 36,699 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 39,908 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 36,014 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 36,293 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 34,901 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 38,108 bytes.

สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง จัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนและร่วมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานประเด็นคนพิการ ร่วมกันระหว่างพื้นที่จังหวัดตรังและสงขลา มีภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานประเด็นคนพิการมาร่วมปรึกษาหารือ พูดคุยแลกเปลี่ยน กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยใช้คนพิการและพื้นที่เป็นตัวตั้ง  มีเครื่องมือกลางคือระบบข้อมูลคนพิการที่จะใช้ร่วมกัน มิติใหม่การทำงานแบบบูรณาการของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูและและพัฒนาคนพิการทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ และสังคม ...

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0443
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง