iMed@home เครื่องมือเสริมพลังนโยบายสาธารณะยุคดิจิทัล

by Little Bear @27 ก.พ. 62 10:13 ( IP : 171...54 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1280x720 pixel , 132,440 bytes.

"iMed@home" ยุคดิจิตอล จึงเกิดแอพพลิเคชั่นเพื่อบริการทางสังคมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบาก

หลักการสำคัญก็คือ

๑.ลดช่องว่างระบบข้อมูลรายบุคคลที่หน่วยงานต่างๆถือกันคนละชุด ไม่สามารถใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลเดียวกัน แอพฯนี้จะใช้เลข ๑๓ หลักเป็นที่ตั้ง บูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลพื้นฐาน ด้านสุขภาพ ด้านสังคม การศึกษา อาชีพ ความต้องการ และข้อมูลเฉพาะด้านของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ระบบสามารถบันทึกภาพถ่ายอันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้คณะทำงานได้สามารถเข้าถึงและเข้าใจสภาพปัญหาได้อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม คนหนึ่งคนเป็นอะไรได้หลายอย่าง...คนพิการก็เป็นผู้สูงอายุหรือคนยากลำบากได้ ระบบจึงสามารถเติมข้อมูลเฉพาะด้านโดยใช้เลข ๑๓ หลักเดียวกันอ้างอิง โดยมีแบบสอบถามกลางให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดไปใช้

๒.ข้อมูลนำมาสู่กระบวนการทำงาน สร้างทีมโดยดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำหนดเป้าหมาย การเก็บข้อมูล และทำแผนเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน "ข้อมูลจึงเป็นกระบวนการ" เมื่อเก็บข้อมูลมาได้ โปรแกรมจะประมวลผลและนำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิ สถิติ คณะทำงานจะได้นำมาวิเคราะห์ประกอบการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อแก้ปัญหาได้ถูกจุด

เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะคณะทำงานที่ได้รับสิทธิ์จากทีมกลางเท่านั้นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลตัวบุคคล ส่วนสมาชิกคนอื่นจะมองเห็นข้อมูลในภาพรวม สิทธิ์ที่ได้จะจำกัดพื้นที่ ความรับผิดชอบตามความเป็นจริง เช่น ระดับตำบล ก็จะเข้าถึงข้อมูลเพียงแค่ตำบลที่รับผิดชอบ จะไม่เห็นข้อมูลพื้นที่อื่น

๓.ระบบเยี่ยมบ้าน เป็นหัวใจของการทำงาน เพื่อให้เกิดการปรับข้อมูลเป็นปัจจุบัน สะท้อนความต้องการใหม่ๆ และวัดผลการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล

ระบบเยี่ยมบ้านจะเปิดกว้างให้จิตอาสา ใครก็ได้สามารถนำไปใช้ รายงานกิจกรรมที่ลงไปดำเนินการ และมีระบบกลุ่ม ที่หัวหน้าทีมสามารถจัดตั้งกลุ่มของตัวเองเพื่อให้การดูแลสมาชิกและกลุ่มเป้าหมายรายบุคคลของตนอย่างครอบคลุม ทำให้เกิดการบูรณาการความช่วยเหลือ สมาชิกจะมองเห็นข้อมูลกลุ่มของตน แต่จำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

นี่คือระบบข้อมูลกลางเพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม

หมายเหตุ การเข้าถึงแอพฯ จะต้องสมัครสมาชิกเท่านั้น(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ที่มา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8908
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง