ครูคำนึง เกษตรกรจากตำบลจะโหนง

by Little Bear @29 ก.ย. 57 18:22 ( IP : 49...48 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , สงขลา
  • photo  , 1365x2048 pixel , 195,495 bytes.
  • photo  , 640x427 pixel , 39,069 bytes.
  • photo  , 640x960 pixel , 66,176 bytes.

ครูคำนึง เกษตรกรจากตำบลจะโหนง เปิดศูนย์เรียนรู้ของตนเอง ทำนามานาน ต่อมาได้ทดลองปลูก “ข้าวไฮโดรโปนิก” ทำนาแบบใช้ล้อยาง/ปล้องบ่อ/วงบ่อ ใช้ดินน้อย ปลูกได้ปีละ 4 ครั้ง และใช้แผงโซลาเซลสูบน้ำลงนา ทำแบบนาโยน ไม่พักนา ควบคุมปัจจัยดิน น้ำ ใช้พันธุข้าวดอกพะยอม ใช้ปุ๋ยน้ำ(น้ำหมักจากปลา) ครูคำนึงบอกว่าข้าวอินทรีย์ทิ้งไว้นานจะเป็นมอด ชาวนาจะเก็๋บข้าวเป็นข้าวเปลือก จะสีก็ต่อเมื่อต้องการบริโภค ครูบอกว่าข้าวในนางามหากเลี้ยงปลาไปด้วย ข้าวจะได้ธาตุอาหารจากขี้ปลา และไม่มีแมลงรบกวน ปัจจุบันครูคำนึงได้นำน้ำจากยอดไผ่ มาทำจำหน่ายคนจีนเพื่อสุขภาพ ทำลายนิ่วในร่างกาย ครูคำนึงมีพันธุ์ข้าวที่รวบรวมไว้ เช่น ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวดอกพะยอม ข้าวหอมนิลเปลือกขาว ข้าวไรซ์เบอรี่

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8908
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง