ศูนย์สร้างสุขชุมชน อบต.ทับช้าง

by Little Bear @13 มี.ค. 62 23:19 ( IP : 171...171 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x540 pixel , 94,465 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 92,032 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 116,078 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,209 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 77,527 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,956 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 81,618 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 77,198 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 69,592 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,041 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 88,446 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 59,836 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 78,909 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 48,740 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 78,457 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 51,851 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 84,648 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,689 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 59,980 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,170 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 45,777 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 103,217 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 61,506 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 61,860 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 74,765 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 83,819 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,989 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,513 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 61,101 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 95,074 bytes.

ทับช้างเป็นตำบลเล็กๆอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอนาทวี ประชากรอยู่กันอย่างสงบสุข ใช้ชีวิตเรียบง่าย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยดี ทว่าก็ยังประสบปัญหาพื้นฐานไม่ต่างจากพื้นที่อื่นได้แก่ด้านยาเสพติด มีกลุ่มเปราะบางจำนวนหนึ่งที่ต้องการการดูแล เช่น ครอบครัวที่มีลูกมาก พ่อแม่หย่าร้าง ต่างคนต่างอยู่ เด็กพิการ ผู้สูงวัยที่ติดเตียงมีภาวะความเครียด เด็กท้องก่อนวัย

อย่างไรก็ตาม ในชุมชนก็มีจิตอาสาจำนวนมากที่พร้อมจะดูแลสมาชิกในชุมชนด้วยกัน มีทั้งอสม. ชมรมผู้สูงอายุ มีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มีวัดเป็นที่พึ่ง ที่สำคัญมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในชุมชนที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นระหว่างรพ.สมเด็จฯกับอบต. ก่อนที่จะกลายเป็นต้นแบบให้กับศูนย์สร้างสุขชุมชนที่กองทุนฟื้นฟูฯอบจ./สปสช.นำไปขยายผลในอีกหลายอำเภอ

วันนี้สัมภาษณ์ปลัดกิจนันท์ ถึงการทำงานของท้องถิ่น กับผอ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ในฐานะประธานกขป.เขต ๑๒ ถึงแนวคิดการทำงานการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ถึงการประสานความร่วมมือกับอบจ. พชอ. และพลังของข้อมูลที่นำมาสู่การขับเคลื่อนดูแลกลุ่มเปราะบางของเขต ๑๒

จากนั้นถ่ายทำกิจกรรมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯที่ให้บริการฟื้นฟูร่างกายให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยที่รอการฟื้นฟู ในศูนย์จะมีกายอุปกรณ์ การนวดแผนไทย การพอกเข่าด้วยสมุนไพร ฯลฯ มีจิตอาสาราว ๔๐ ชีวิตสลับหมุนเวียนมาดูแล เป็นผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดและคุณหมอจากรพ.สมเด็จฯ ที่จะลงมาดูแลในแต่ละสัปดาห์

พักเที่ยงกันด้วยอาหารบุฟเฟต์อร่อยๆจากฝีมือพีน้อย ก่อนที่จะถ่ายทำการอบรมการใช้ระบบเยี่ยมบ้านของแอพพลิเคชั่น iMed@home ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการทำงานของจิตอาสาทั้งระบบเดี่ยวและกลุ่ม โดยเพิ่มข้อมูลสำรวจความต้องการที่ระบุเจาะจงพร้อมรายละเอียดได้มากขึ้น ระบบเยี่ยมบ้านจะช่วยกระชับการทำงานมีการบูรณาการงานระหว่างภาคส่วนต่างๆได้ดีมากขึ้นโดยใช้คนเปราะบางเป็นตัวตั้ง

เรียนรู้แล้วก็ฝึกปฎิบัติ ลงไปเยี่ยมเคสเปราะบางในพื้นที่ วันนี้ลงได้ ๓ คน คนแรกเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน รายที่สองเป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนพิการแต่กำเนิด คนสุดท้ายเป็นเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ที่เกิดจากแม่วัยใส

อีกรูปธรรมงานที่เกิดจากความร่วมมือของภาคีต่างๆในพื้นที่เขต ๑๒

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8908
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง