ระบบเยี่ยมบ้าน

by Little Bear @16 มี.ค. 62 14:33 ( IP : 171...200 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1280x720 pixel , 132,440 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 67,769 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 67,305 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,918 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 71,700 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,717 bytes.

งานข้อมูลควรทำเป็นกระบวนการ ข้อมูลหาใช่แค่เป็น data แยกส่วนกันทำ ระบบที่ดีควรจะเติมเต็มได้ ตรวจสอบได้ มีมุมมองหลายมิติ ใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นที่ตั้ง และเป็นปัจจุบัน

พัฒนาApplication iMed@home มาสักระยะ คุณภาณุมาศ โปรแกรมเมอร์ได้อุดช่องว่างเล็กๆน้อยๆที่เกิด

ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบทีมจะเป็นคนกำหนด จิตอาสาทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ไม่สามารถจัดกลุ่ม หรือระบุความต้องการใหม่

เวอร์ชั่นล่าสุดได้ลดทอนปัญหาเหล่านี้ลงได้แล้ว

ขอเพียงติดตั้งแอพฯและสมัครสมาชิกให้แล้วเสร็จ

๑)ลำดับแรกเมื่อลงไปเยี่ยมบ้านให้ค้นหาชื่อกลุ่มเปราะบาง หากมีในระบบจะปรากฏชื่อให้เลือกทันที หากไม่มีปรากฏให้เพิ่มเป็นผู้ป่วยรายใหม่ ในการณ์นี้ข้อมูลที่ปรากฏจะเห็นแค่ชื่อ นามสกุล ไม่เห็นรายละเอียดส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ คนเพิ่มผู้ป่วยจะสามารถเก็บข้อมูลและมองเห็นข้อมูลของบุคคลนั้นโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่เห็นข้อมูลของคนอื่นในระบบ ๒) ผู้ใช้จะเป็นใครก็ได้ ด้วยการเยี่ยมบ้านอาจจะมีหน่วยงานในและนอกพื้นที่ลงไปดำเนินการ หรือจิตอาสา ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทีมงานในพื้นที่ก็ได้

๓)ระบบคัดกรองทีมพื้นที่จะมี Admin อย่างน้อย ๓ คนจะมองเห็นข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะมาจากสมาชิกท่านใดบันทึก ๔)ควรจัดระบบกลุ่มในการทำงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการ โดยมีการกำหนดแนวทางของพื้นที่ จัดกลุ่มการทำงาน แล้วมีห้วหน้าทีมจัดตั้งกลุ่มของตน ระบบเยี่ยมบ้านมีเมนูให้สามารถจัดตั้งกลุ่ม ดึงสมาชิกในกลุ่มที่มาจากหลายภาคส่วนเข้ามาในกลุ่ม และแต่ละคนดึงสมาชิกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในเป้าหมายของกลุ่มเข้ามา ทุกคนในกลุ่มจะมองเห็นข้อมูลในกลุ่มของตนทุกคน

ต่อไปจะพัฒนาให้สามารถวัดคุณภาพชีวิตรายบุคคลให้ได้ เพื่อจะบอกผลสำเร็จในการทำงานร่วมกัน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8908
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง