เวทีรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ึ7

by oast @28 พ.ย. 57 13:11 ( IP : 113...186 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ปัตตานี
 • photo , 640x480 pixel , 38,742 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 43,867 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 44,962 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 40,660 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 37,651 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 28,573 bytes.

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7 สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณโรงแรม ซี เอส ปัตตานี โดยจังหวัดปัตตานีเราได้มีประเด็น 6 ประเด็น ได้แก่
1.การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกลคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัว 2.การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพของคนไทย 3.การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ 4.การจัดการปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน 5.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย 6.ทบทวนมติสมัชชาสุชภาพแห่งชาติการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน60คน โดยมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0466
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง