ประชุมเพื่อขับเคลื่อนกลไก สมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดส่วนภาคใต้ โดยคุณวินิจ ชุมหนูรักษ์ จากสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และนายสุวิทย์ หมาดอะดำ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ได้เข้าร่วมเวทีพบปะพูดคุย ร่วมกับคณะทำงานกำไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา โดยใช้สำนักงานของสมาคมจันทร์เสี้ยวสาธารณะสุข ยะลา เป็นสถานที่พบปะ ในการนี้ ทีมกลไกจังหวัดโดย คุณรอซีดี เลิศอริยพงษ์กุล ได้ทบทวนข้อมูลทางเดิน ปัญหาอุปสรรคการทำงานในช่วงที่ผ่านมา และพูดคุยแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อ โดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยให้ภาคประชาสังคมเป็นหัวขบวนชวนคิด ชวนทำงาน งานสมัชชาสุขภาพของจังหวัดยะลาต่อไป และได้มีการพูดคุยในการเชื่อมต่อเครือข่ายเพิ่มเติม คือ สมาคมจันทร์เสี้ยวฯ และสภาเกษตรกร จังหวัดยะลา ที่จะเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนประเด็นจังหวัดร่วมกันต่อไป และ นายสุวิทย์ หมาดอะดำ ในฐานะทีมวิชาการภาคที่ดูแลหลักสูตร นักสานพลังเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (นนส.) ส่วนภาคใต้ ได้ชี้แจงแนวทางและกระบวนการสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรโดยผ่านหลักสูตรดังกล่าวให้กับทีมกลไกจังหวัดได้รับทราบ โดยจะมีการนัดประชุมคณะทำงานของจังหวัดอีกครั้งในวันที่ 6 พ.ย. 57 นี้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0658
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง