อบรมทีมบันทึกข้อมูลคนพิการเทศบาลนครหาดใหญ่ ลงใน www.ข้อมูลชุมชน.com

by kamoltip @August,27 2014 14.09 ( IP : 113...228 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยประชาชนจังหวัดสงขลา โดยมูลนิธิชุมชนสงขลา สนับสนุนการทำงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อบรมทีมบันทึกข้อมูลคนพิการเทศบาลนครหาดใหญ่ ลงใน www.ข้อมูลชุมชน.com โดยเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลมาร่วมฝึกการใช้เว็บไซต์ การบันทึกข้อมูลระดับบุคคลของคนพิการในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านสิทธิประโยชน์ ด้านการศึกษา ด้านสังคม จากการเก็บแบบสอบถามอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา ความต้องการ ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการบูรณาการและปรับระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และนำมาสู่การผลักดันนโยบายสาธารณะในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ในรูปแบบสมัชชาคนพิการในเร็วๆนี้ ข้อมูลที่มีชีวิต ทำให้เราเห็นภาพรวม สามารถพัฒนารูปแบบการนำเสนอในมิติต่างๆ ทั้งการเยี่ยมถึงบ้าน การประมวลผลความต้องการ การวิเคราะห์สาเหตุความพิการที่จะนำไปสู่การป้องกันระยะยาว โดยคำนึงถึงการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นอีกความพยายามหนึ่งในเขตเมือง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9967
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง