ปัตตานี

ชี้แจงการจัดทำข้อมูลชุมชนจังหวัดปัตตานี

by oast @August,25 2014 15.23 ( IP : 113...28 ) | Tags : ปัตตานี , ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 640x480 pixel , 59,917 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 49,735 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 45,836 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 49,713 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 59,761 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 50,077 bytes.

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย กลไลจังหวัดนางสาวลัดดาวัลย์ รัตนเดช นายสุวิทย์ หมาดอะดำ นางมานิดา สาเล็ง นางกัลยา เอี่ยวสกุล นายพันธวัตถ์ สุขเมืองและนางสาวกมลทิพย์ อินทะโณ  นำกระบวนการพูดคุยร่วมกับน้องหมีที่ดูแลงานข้อมูลชี้แลถึงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลชุมชนจังหวัดปัตตานีประกอบด้วยกลไกเช่น สมัชชาสุขภาพ สภาองค์กรชุมชน สภาพัฒนาการเมือง สภาประชาคมชายแดนใต้ องค์กรหลักในการขับเคลื่อน สมาคมสิทธิชุมชน หน่วยรับเรื่องร้องเรียน 50(5) สหกรณ์ประมงปัตตานีจำกัด เป็นต้น ประเด็นในการขับเคลื่อน คอร์รับชั่น ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี เยาวชน เยียวยา สันติภาพ ผู้บริโภค หลักประกันสุชภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เหล้า/บุหรี่ ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พื้นที่การปฎิบัติการ 115ตำบลในพื้นที่12 อำเภอในจังหวัดปัตตานีั

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9260
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง