ถอดบทเรียนการทำฐานข้อมูลคนพิการอำเภอนาทวี

by Little Bear @August,14 2014 19.09 ( IP : 49...83 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , สงขลา , คนพิการ
 • photo , 640x480 pixel , 47,312 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 45,507 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 42,080 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 36,577 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 38,360 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 35,476 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 32,001 bytes.

นัดทีมทำงานระบบฐานข้อมูลคนพิการอำเภอนาทวี ซึ่งได้ต่อยอดขยายผลการทำงานไปมาก โดยการสนับสนุนและเป็นกำลังหลักของรพ.สมเด็จฯ อำเภอนาทวี ทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคีส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการแพทย์ สังคม การศึกษา อาชีพ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สามารถใช้ข้อมูลในการทำงานในระดับอำเภอ ระบบฐานข้อมูลคนพิการใน www.ข้อมูลชุมชน.com เป็นอีกนวตกรรมหนึ่งที่เกิดจากความต้องการและสนองตอบปัญหาของพื้นที่(เก็บข้อมูลคนพิการ 100% ทำให้รู้ว่าสาเหตุความพิการมาจากโรคเรื้อรังมากกว่าอุบัติเหตุ เป็นจุดเปลี่ยนมากำหนดยุทธศาสตร์ใหม่) และสะท้อนช่องว่างของระบบ ที่ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายมากขึ้นและการทำงานไม่อาจแยกส่วนจากกันอีกต่อไป ระบบโครงสร้างภาครัฐที่ยังต่างคนต่างทำ ไม่อาจสนองตอบการแก้ปัญหาที่จะต้องเชื่อมโยง ทำงานในลักษณะองค์รวม หรือทำงานกับเครือข่าย ซึ่งพื้นที่ชุมชนสามารถทำได้ดีกว่าส่วนกลางที่เป็นเพียงต้องการข้อมูลเพื่อสนองตอบงานและประโยชน์เฉพาะหน้า เห็นพื้นที่เป็นเพียงกลไกตอบสนองความต้องการ จนมีคำพูดว่าหากผู้บริหารอยากได้ "ลม" สุดท้านผลงานที่ได้จึงเป็นเพียงลมหรือข้อมูลปลอมๆเพื่อยืนยันความคิดของตนเท่านั้น ผลลัพธ์การทำงานหาได้ต้องการไม่

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5035
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง