การประชุมสร้างความร่วมมือการดูแลคนพิการในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ

by Little Bear @June,10 2014 09.30 ( IP : 1...253 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , คนพิการ , สงขลา
 • photo , 640x360 pixel , 28,850 bytes.
 • photo , 640x360 pixel , 33,457 bytes.
 • photo , 640x360 pixel , 36,151 bytes.
 • photo , 640x360 pixel , 29,465 bytes.
 • photo , 640x360 pixel , 34,456 bytes.
 • photo , 640x360 pixel , 31,766 bytes.
 • photo , 640x360 pixel , 32,936 bytes.

การประชุมสร้างความร่วมมือการดูแลคนพิการในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ

10 มิ.ย. 57 - มูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ ได้ร่วมกันพูดคุยเพื่อสร้างแนวทางในการสร้างความร่วมมือการดูแลคนพิการในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ เพื่อสร้างความร่วมมือในการปรับระบบดูแลคนพิการในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ ลดช่องว่างการทำงานการดูแลคนพิการ ของหน่วงานภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ และองค์กรภาคประชาชน เพื่อหนุนซึ่งกันและกันในการดูแลสุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน เจตคติ ทางสังคม สิ่งอำนวยความสะดวก สิทธิประโยชน์

โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยประชาชนจังหวัดสงขลา เปิดเวทีชวนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในพื้นที่อำเภอรัตภูมิหารือความร่วมมือในการดูแลคนพิการระดับอำเภอ มีท้องถิ่น รพสต. สสอ. กศน. ชมรมผู้สูงอายุ อพมก. พมจ. อบจ. สมาคมคนพิการจังหวัด/สภาคนพิการทุกประเภท และมูลนิธิชุมชนสงขลาช่วยกำหนดแนวทางความร่วมมือ โดยเริ่มจากฐานข้อมูลคนพิการที่มีประมาณ 1000 คน ต่อยอดจากการดำเนินงานเดิม อุดช่องว่าง ยกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น สร้างสังคมที่ชุมชนไม่ทอดทิ้งกันในระดับพื้นที่

ที่มา Facebook

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1122
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง