ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

นำเสนอการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการจังหวัดสงขลา

by Little Bear @September,19 2012 10.04 ( IP : 122...11 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , สงขลา
 • photo , 640x480 pixel , 36,240 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 37,036 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 29,067 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 33,470 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 35,945 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 31,307 bytes.

19 กันยายน 2555 - ชาคริต โภชะเรือง ได้นำเสนอเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการประจำจังหวัดสงขลาให้กับที่ประชุมของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2555 ณ ห้องประชุมงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

"การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ได้เลือกดำเนินการในพื้นที่นำร่องในระดับอำเภอ คืออำเภอนาหม่อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลคนพิการซึ่งได้มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว รวมทั้งเฝ้าระวังคนพิการที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวคนพิการ อาจจะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสมรรถภาพในลักษณะรายบุคคล โดยมีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล, อายุ, เพศ, ที่อยู่, สิทธิการรักษาพยาบาล, สวัสดิการที่ได้รับ (ด้านการแพทย์, สังคม, อาชีพ, การศึกษา) เป็นต้น โดยเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับองค์กรคนพิการ, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยการจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลของคนพิการแต่ละรายได้ ผ่านทางเว็บไซท์ www.ข้อมูลชุมชน.com ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 (สปสช.)"

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4061
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง