photo , 223x226 pixel , 12,000 bytes.
รหัสสินค้า : 304
ชื่อสินค้า : ผ้าเช็ดหน้า
ราคาหน้าร้าน30.00บาท

  ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทางโทรศัพท์ XXX-XXX-XXXX

  ผ้าเช็ดหน้า

  คุณสมบัติ / รายละเอียดสินค้า

  ชื่อสินค้า:โต๊ะเมืองบาติก เรื่องเล่าที่มาของสินค้า:
        “โต๊ะ” เป็นคำสรรพนามของผู้อาวุโสของชุมชนมุสลิมทางภาคใต้ หมายถึง “ตา หรือ ปู่” ส่วนคำว่า“เมือง” เป็นชื่อบุคคลผู้เป็นต้นบรรพบุรุษของหมู่บ้าน โต๊ะเมือง         “บาติก”เป็นชื่อผ้าขาวที่นำมาเขียนลวดลายต่างๆด้วยภูมิปัญญาโดยการนำเอา วิถีชีวิต ลักษณะภูมิประเทศหรือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  สัตว์บก  สัตว์น้ำตามท้องถิ่น หรือตามคำขวัญประจำอำเภอและจังหวัด  ให้มีสีสันต์สดใส  สวยงาม  คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น  เป็นการเล่าเรื่องราว และที่มาไว้ในผื่นผ้า         “โต๊ะเมืองบาติก” จึงเป็นที่มาของผ้าบาติก อันมีลวดลายสวยงามของชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านโต๊ะเมือง ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  ปัจจุบันได้มีการออกเปิดบูธ  นำเสนอสินค้าในหลายจังหวัด  เช่น  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัดอุดรธานี  และโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร (ที่เมืองทองธานี)

  Relate topics