photo , 640x480 pixel , 68,731 bytes.
รหัสสินค้า : 292
ชื่อสินค้า : จิกนา
ราคาหน้าร้าน20.00บาท

  ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทางโทรศัพท์ XXX-XXX-XXXX

  จิกนา

  คุณสมบัติ / รายละเอียดสินค้า

  สรรพคุณของจิกน้ำ ใช้รักษาเยื่อนัยน์ตาอักเสบ (เมล็ด)ผลจิกน้ํา น้ำคั้นจากเมล็ดใช้เป็นยาหยอดตาได้ (เมล็ด) เปลือกใช้เป็นยาลดไข้ และใช้รักษาไข้มาลาเรีย (เปลือก) จิกน้ํา สรรพคุณของผลช่วยแก้หวัด แก้ไอ (ผล) ช่วยแก้อาการไอในเด็ก (เมล็ด) - ช่วยทำให้อาเจียน (เมล็ด,ราก) - เมล็ด ใช้เป็นยาขับลม แก้อาการร้อนใน (เมล็ด) - เมล็ดจิกน้ำ ใช้เข้ายาลมช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องได้เป็นอย่างดี (เมล็ด) - น้ำจากใบช่วยแก้อาการท้องเสีย (ใบ) - ใบแก่ใช้ต้มกับน้ำดื่มช่วยแก้อาการท้องร่วง (ใบแก่) - รากใช้เป็นยาระบายอ่อน ๆ (ราก) - ช่วยขับระดูขาวของสตรี (เนื้อไม้) - เปลือกช่วยชะล้างบาดแผล (เปลือก) - ใช้เป็นยาร้อนในการคลอดบุตร (เมล็ด)

  Relate topics