มูลนิธิชุมชนสงขลา

ที่อยู่ : อาคารชิตยาแมนชั่น ชั้น 1 เลขที่ 73 ซ.5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 074-221286 , 086-4892086
แฟกซ์ : 074-221286