• photo , 960x540 pixel , 90,127 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 135,022 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 111,312 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 99,731 bytes.
รหัสสินค้า : 140
ชื่อสินค้า : ข้าวอินทรีย์ "อนันต์"
ราคาหน้าร้าน80.00บาท

  ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทางโทรศัพท์ XXX-XXX-XXXX

  ข้าวอินทรีย์ "อนันต์"

  คุณสมบัติ / รายละเอียดสินค้า

  ข้าวที่มาจากระบวนการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีในแปลง

  สืบสานวิถีทำนาจากรุ่นพ่อ "อนันต์" สู่ลูก "อรณพ" ตระกูลสุวรรณโณแห่งลุ่มน้ำรัตภูมี

  พัฒนาผลผลิตและแปรรูปจำหน่ายภายใต้แบรนด์ "ข้าวอนันต์"

  Relate topics