หัวข้อมาใหม่

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ร่วมเรียนรู้ Platform Green smile

12 มี.ค. 2564

วันนี้ ( 11 มีนาคม 2564)  ลุงเผินให้โอกาสได้ร่วมพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมาจากหลายพื้นที่ เพื่อร่วมกันขยายโอกาสสร้างความ ปลอดภัยและมั่นคงทางอาหาร
ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา อ.จะนะ

เครือข่ายธนาคารต้นไม้บือมัง รามัน ร่วมเรียนรู้และร่วมใช้ Platform Green Smile

11 มี.ค. 2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ธนาคารธกส.ร่วมกับเครือข่ายเกษตรสุขภาพสงขลาและมูลนิธิชุมชนสงขลาและร่วมขยายผล Platform Greensmile ไปยังกลุ่มธนาคารต้นไม้ ต.บือมัง อ. รามัน จ.ยะลา
ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเป็นอย่างดี

งานพัฒนา Platform - Greensmile

16 ม.ค. 2564

ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก ประกอบด้วย ทีมงานเครือข่ายเกษตรสุขภาพสงขลา  มูลนิธิชุมชนสงขลา และทีมงาน ธกส.ภาคใต้ตอนล่าง

open platform : Green smile

06 ม.ค. 2564

open platform : Green smile  เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการหนุนเสริมการทำงานของประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ กขป.เขต 12 ที่ดำเนินการร่วมกับธกส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง มูลนิธิชุมชนสงขลา/สมัชชาสุขภาพจังหวัด เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัด โดยโปรแกรมเมอร์ภาณุมาศ นนทพันธ์ พัฒนาในส่วนแอพพลิเคชั่นและระบบข้อมูลกลางใน www.communeinfo.com มีเป้าหมายจะหนุนเสริมเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค และหน่วยงานสนับสนุนสามารถมาทำงานร่วมกันภายใต้ platform เดียวกัน

สวัสดีเช้าวันเสาร์

26 ธ.ค. 2563

ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน กับ Open Platform Green Smile

สานพลังเครือข่าย เรียนรู้การใช้ Application Green Smile

23 ธ.ค. 2563

23 ธันวาคม 2563

เครือข่ายเกษตรสุขภาพสงขลา ร่วมกับธนาคาร ธกส. ลงพื้นที่ กลุ่มมังกรทอง จังหวัดพัทลุง เพื่อขยายเครือข่าย การใช้ Application Green Smile ภายใต้ชื่อกลุ่มเกษตรธรรมชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ที่มีความเข้มแข็ง มีจุดเด่นเรื่องการทำอาหารกองเดียว ที่ทางกลุ่มผลิตขึ้นเองใช้เลี้ยงวัว หมู เป็ด ไก่ ได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพสูง

นอกจากนั้นยังมีสินค้าเกษตร อินทรีย์อื่นๆ เช่น ข้าว ผัก และผลไม้อีกหลายชนิด

สมาชิกในกลุ่มหลายคนมีความกังวลเรื่องการตลาด ว่าผลิตแล้วจะไม่มีที่จะจำหน่าย

ทางกลุ่มจึงมีความสนใจเรื่องการทำระบบการค้าออนไลน์ ให้กับสมาชิกในกลุ่ม Application Green Smile จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ทางกลุ่ม ต้องใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการผลิตและทำการตลาดร่วมกัน

ณัฐกฤตา อารมณฤทธิ์  รายงาน

ประชุมเครือข่ายภายใต้โครงการ นำนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรภายใต้ Platform GreenSmile

12 พ.ย. 2563

วันที่  10 พฤศจิกายน 2563 ร่วมประชุม เครือข่าย ภายใต้ โครงการ นำนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อ การเกษตร ภายใต้ Platform GreenSmile ซึ่งนำโดยธนาคาร ธกส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง โดยคุณกำพล หวันสมาน  และ มูลนิธิชุมชนสงขลา ซึ่งมี โปรแกรมเมอร์ มือทอง คุณภานุมาศ  นนทพันธ์ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร อาทิเช่น

-เครือข่ายเกษตรยั่งยืน จังหวัดสงขลา นำโดยคุณกำราบ พานทอง

-เครือข่ายสวนยางยั่งยืนอำเภอรัตภูมิ (สวนยางพรีเมี่ยม) นำโดยผู้ใหญ่ธีรวิทย์

-เครือข่ายเกษตรสุขภาพสงขลา นำโดย คุณวัลลภ ธรรมรักษา

การประชุมในครั้งนี้ ได้ให้เกษตรกร ทดลองใช้ Application Green Smile ในการจัดการระบบข้อมูลทางการเกษตร ในส่วนของสวนยางยั่งยืน ธนาคารต้นไม้  และเกษตรอินทรีย์
ซึ่งการทดลอง ใช้กับเกษตรกรจริงๆ สามารถทำให้ ข้อมูลมีความสอดคล้อง กับความต้องการในการนำไปใช้ประโยชน์จริง และพัฒนาให้ Application Green Smile สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ได้สูงสุด ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถ ช่วยเหลือเกษตรกร ได้อีกทางหนึ่ง

ทางทีมกลางมีแผนที่จะลง เก็บข้อมูล ย่อย ในสัปดาห์หน้า อีก 6 กลุ่มย่อย คาดว่า จะสามารถรวบรวม แปลงของเกษตรกร กว่า 150 แปลง

ณัฐกฤตา อารมณฤทธิ์  รายงาน

เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา Songkhla Green Smile ลงตรวจแปลงเพื่อรับรองมาตรฐานSGS-PGS รอบที่สาม วันที่สาม

25 ก.ย. 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563  เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา Songkhla Green  Smile ลงตรวจแปลงเพื่อรับรองมาตรฐานSGS-PGS รอบที่สาม รอบนี้ลงต่อกัน 3 วัน แต่ละครั้งจะมีกรรมการตรวจแปลงจากภาคส่วนต่างๆลงด้วยกัน ตัวอย่างรายชื่อคณะกรรมการตรวจแปลง

1.พี่นก สสจ.สงขลา
2.น้องตา พัฒนาที่ดิน

3.พี่เป็ด รพ.หาดใหญ่

4.น้องออย รพ.หาดใหญ่

5.พี่ปู ตัวแทนเกษตรกร

6.น้องปลา ตัวแทนเกษตรกร

7.พี่สุย ตัวแทนเกษตรกร

8.ตัวแทน มูลนิธิชุมชนสงขลา

9.ตัวแทน บ.ประชารัฐฯ

กรรมการแต่ละคนจะมีแบบฟอร์มให้ความเห็น แบ่งงานกันเช่น จับพิกัด ถ่ายภาพ ดูแปลงตามหลักเกณฑ์ธรรมนูญเครือข่ายฯ รอบนี้น้องปลา live การลงแปลงทุกครั้งเพื่อเก็บภาพแต่ละมุมของแปลง และปชส.ไปในตัว

เมื่อผ่านการกลั่นกรอง ออกใบรับรองให้แล้ว สามารถนำผลผลิตเข้าสู่ครัวรพ.และตลาดกรีนสมายหาดใหญ่ และจำหน่ายผ่านตลาดรถเขียว พร้อมนำข้อมูลลงสู่ระบบแอพฯGreensmile การมีตัวแทนหน่วยงานลงไปร่วมตรวจแปลงร่วมกับตัวแทนเกษตรกรทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจกระบวนการผลิตของเกษตรกร ต่างช่วยมองแปลงการผลิตได้รอบด้านมากขึ้น ทั้งยังเกิดความสัมพันธ์ที่ดีเป็นฐานการเป็นเครือข่ายต่อไป

เครือข่าย SGS - PGS สงขลา ลงตรวจแปลงรอบสาม วันที่สอง

23 ก.ย. 2563

เพื่อสุขภาพของประชาชน

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

ทีมตรวจแปลงของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา ลงตรวจแปลงรอบที่ ๓ วันที่สอง  จำนวน ๕ แปลงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานSGS-PGS มีตัวแทนเครือข่ายเกษตรฯ บ.ประชารัฐฯ มูลนิธิชุมชนสงขลา รพ.หาดใหญ่ ร่วมลงตรวจแปลง

เครือข่าย SGS - PGS สงขลา ลงตรวจแปลงรอบที่สาม วันแรก

19 ก.ย. 2563

เพื่อสุขภาพของประชาชน

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

ทีมตรวจแปลงของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา ลงตรวจแปลงรอบที่3วันแรก จำนวน 8 แปลงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานSGS-PGS
มีตัวแทนเครือข่ายเกษตรฯ บ.ประชารัฐฯ มูลนิธิชุมชนสงขลา รพ.หาดใหญ่ ร่วมลงตรวจแปลง

More