ติดต่อ

ชื่อหน่วยงาน : มูลนิธิชุมชนสงขลา

สำนักประสานงานพื้นที่  อาคารชิตตยาแมนชั่น เลขที่ 73 ซอย 5  ถ.เพชรเกษม  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์/โทรสาร  :  074-221286

มือถือ  :  086-4892086

สอบถามการใช้งาน/ปัญหา : 086 748 9360

อีเมล์ softganz (at) yahoo.com