ข้อมูลชุมชน

แปลงการผลิตที่ผ่านมาตรฐาน

สวนเกษตรใต้สะดือ (อมยิ้ม)

By sanyachitmanee

พื้นที่ 2 ไร่ มาตรฐาน PGS ( Approve )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้อินทรีย์

สวนปานอิ่ม ยิ้มอิ่มสุข

By sanyachitmanee

พื้นที่ 2 ไร่ มาตรฐาน PGS ( Approve )
ประเภทผลผลิต ผักพื้นบ้าน อินทรีย์

บ้านตากะยาย

By natkritararromnarit

พื้นที่ 2 ไร่ มาตรฐาน PGS ( Approve )
ประเภทผลผลิต ผักและผลไม้อินทรีย์

สวนวัลลภ@ม.6

By wallop

พื้นที่ 2 งาน มาตรฐาน PGS ( Approve )
ประเภทผลผลิต ผัก,ผลไม้อินทรีย์

แปลงผักอินทรีย์ (ทดสอบ)

By softganz

พื้นที่ 2 งาน มาตรฐาน PGS ( Approve )
ประเภทผลผลิต ผักบุ้ง

สวนเบญจพฤกษ์

By prayoon-ben

พื้นที่ 3 งาน มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผักอินทรีย์

สวนชวนชื่นชอบ

By sanyachitmanee

พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้อินทรีย์

สวนดินของพ่อ

By sanyachitmanee

พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้อินทรีย์

สวนยิ้มละมัย

By sanyachitmanee

พื้นที่ 2 งาน มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้อินทรีย์

สุกัญญา สุยสิทธิ์

By natkritararromnarit

พื้นที่ 1 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้ อินทรีย์

จิตต์สิริ จันทร์สว่าง

By natkritararromnarit

พื้นที่ 1 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้ อินทรีย์

ระนอง ซุ้นสุวรรณ (สวนป่าสันทราย)

By natkritararromnarit

พื้นที่ 10 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้อินทรีย์

ระนอง ซุ้นสุวรรณ (สวนหลังบ้าน)

By natkritararromnarit

พื้นที่ 1 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้ อินทรีย์

เยาวนิจ เพชรชี

By natkritararromnarit

พื้นที่ 4 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้ อินทรีย์

สมายฟาร์ม

By manoon

พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผักสลัด เห็ดแครง มัลเบอรี่ ผักใบต่างๆๆ มะเขือเทศ

สวนไอดิน​ อิ่มสุข

By sanyachitmanee

พื้นที่ 5 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผักอินทรีย์

สวนทรัพย์สุวรรณ

By sukunyakai

พื้นที่ 4 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้ อินทรีย์

สวนผักลุงนุ้ยป้าสาว

By pradup

พื้นที่ 3 งาน มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้ อินทรีย์

สวนลุงขัน

By putthipongk.

พื้นที่ 2 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้ อินทรีย์

สวนพิราวรรณ

By bansuanpirawan

พื้นที่ 1 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต เกษตรอินทรีย์

สวนนี้ดี

By wallop

พื้นที่ 2 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก,ผลไม้อินทรีย์

สวนครู

By wallop

พื้นที่ 2 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต อ้อย,ลูกขลบ

สวนน้องปราง

By wallop

พื้นที่ 4 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก,ผลไม้อินทรีย์

สวนธรรมนูญ

By wallop

พื้นที่ 2 งาน มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก,ผลไม้อินทรีย์

สวนน้องลูกแก้ว

By wallop

พื้นที่ 2 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก,ผลไม้อินทรีย์

สวนผักน้าเถี้ยน

By wallop

พื้นที่ 1 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก,ผลไม้อินทรีย์

แปลงนาอินทรีย์ (ทดสอบ)

By softganz

พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวามาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต

QR-Codehttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.softganz.green
ดาวน์โหลดแอปกรีนสมาย - Green Smile