ข้อมูลชุมชน

แปลงการผลิตที่ผ่านมาตรฐาน

นายสมชาย จันทะสระ

By pranee

พื้นที่ 15 ไร่ มาตรฐาน PGS ( Approve )
ประเภทผลผลิต พืชผักอินทรีย์

นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล แปลง 1

By pranee

พื้นที่ 3 งาน มาตรฐาน PGS ( Approve )
ประเภทผลผลิต ผักสวนครัว

นางสมพิศ ซุ่มซิ่ม

By pranee

พื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน มาตรฐาน PGS ( Approve )
ประเภทผลผลิต พืชผักสวนครัว

นางวิไลภรณ์ ขาวเรือง

By pranee

พื้นที่ 2 ไร่ มาตรฐาน PGS ( Approve )
ประเภทผลผลิต พืชผักสวนครัว เลื้ยงผึ้ง

นายสมมาตย์ จันทะสระ

By pranee

พื้นที่ 5 ไร่ มาตรฐาน PGS ( Approve )
ประเภทผลผลิต พืชผักผสมผสาน

นายนพดล ทิวาจารุกร

By pranee

พื้นที่ 5 ไร่ มาตรฐาน PGS ( Approve )
ประเภทผลผลิต แปลงผสมผสาน ผักอินทรีย์

สวนเกษตรใต้สะดือ (อมยิ้ม)

By sanyachitmanee

พื้นที่ 2 ไร่ มาตรฐาน PGS ( Approve )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้อินทรีย์

สวนปานอิ่ม ยิ้มอิ่มสุข

By sanyachitmanee

พื้นที่ 2 ไร่ มาตรฐาน PGS ( Approve )
ประเภทผลผลิต ผักพื้นบ้าน อินทรีย์

บ้านตากะยาย

By natkritararromnarit

พื้นที่ 2 ไร่ มาตรฐาน PGS ( Approve )
ประเภทผลผลิต ผักและผลไม้อินทรีย์

สวนวัลลภ@ม.6

By wallop

พื้นที่ 2 งาน มาตรฐาน PGS ( Approve )
ประเภทผลผลิต ผัก,ผลไม้อินทรีย์

แปลงผักอินทรีย์ (ทดสอบ)

By softganz

พื้นที่ 2 งาน มาตรฐาน PGS ( Approve )
ประเภทผลผลิต ผักบุ้ง

ป่าร่วมยาง บ้านคลองต่อ

By softganz

พื้นที่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ยางพารา

ป่าร่วมยาง บ้านศาลาคงจันทร์

By softganz

พื้นที่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ยางพารา

ธนาคารต้นไม้ คุณนิรันดร์ สุวรรณโณ

By softganz

พื้นที่ 10 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ต้นไม้

นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล แปลง 2

By pranee

พื้นที่ 1 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผักสวนครัว

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดร. สุดาพร ทองสวัวดิ์ นส.อามิตตา หอมหวาน

By pranee

พื้นที่ 1 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต พืชสวนครัว

นางพิราวรรณ อุดมจีรพัฒน์.

By pranee

พื้นที่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผักสวนครัว

น.ส จุไร บุญชูชีพ

By pranee

พื้นที่ 3 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต เสาวรส แก้วมังกร พืชผักสวนครัว

นายโอภาพ ไพบูลย์รุ่งโรจน์

By pranee

พื้นที่ 3 งาน มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผักสวนครัว

นายระวิ ละอองพันธิ์

By pranee

พื้นที่ 3 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผักสวนครัว

นายประทิพย์ สารานพกุล

By pranee

พื้นที่ 3 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต พืชผักสวนครัว

นางสุพัตรา วันทอง

By pranee

พื้นที่ 3 งาน มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต พืชผักสวนครัว เลื้ยงไก่บ้าน

นางมะลิวัลย์ อนุสาร

By pranee

พื้นที่ 3 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง

น.ส.ฉลวย ชิตมณี

By pranee

พื้นที่ 8 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต กล้วย มะนาว ตะไคร้

น.ส. สุจินดา ศรีวงษ์

By pranee

พื้นที่ 4 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ทำนา ปลูกยางนา ขี้เหล็ก

นางอัญชนะสิริ ทองปล้อง

By pranee

พื้นที่ 1 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต พืฃผสมผสาน มะละกอ กล้วย มะระขี้นก

นางลัดดาวรรณ อรุณลิ่มสวัสดิ์

By pranee

พื้นที่ 1 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ทำนา ปลูกยางนา ขี้เหล็ก

น.ส. วิภาดา พรมประกอบ แปลง 1

By pranee

พื้นที่ 4 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต สวนผสมผสาน

นายภพสักกะ หนูสอน

By pranee

พื้นที่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต เห็ดนางฟ้า เห็ดแครง

สวนเบญจพฤกษ์

By prayoon-ben

พื้นที่ 3 งาน มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผักอินทรีย์

สวนชวนชื่นชอบ

By sanyachitmanee

พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้อินทรีย์

สวนดินของพ่อ

By sanyachitmanee

พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้อินทรีย์

สวนยิ้มละมัย

By sanyachitmanee

พื้นที่ 2 งาน มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้อินทรีย์

สุกัญญา สุยสิทธิ์

By natkritararromnarit

พื้นที่ 1 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้ อินทรีย์

จิตต์สิริ จันทร์สว่าง

By natkritararromnarit

พื้นที่ 1 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้ อินทรีย์

ระนอง ซุ้นสุวรรณ (สวนป่าสันทราย)

By natkritararromnarit

พื้นที่ 10 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้อินทรีย์

ระนอง ซุ้นสุวรรณ (สวนหลังบ้าน)

By natkritararromnarit

พื้นที่ 1 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้ อินทรีย์

เยาวนิจ เพชรชี

By natkritararromnarit

พื้นที่ 4 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้ อินทรีย์

สมายฟาร์ม

By manoon

พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผักสลัด เห็ดแครง มัลเบอรี่ ผักใบต่างๆๆ มะเขือเทศ

สวนไอดิน​ อิ่มสุข

By sanyachitmanee

พื้นที่ 5 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผักอินทรีย์

สวนทรัพย์สุวรรณ

By sukunyakai

พื้นที่ 4 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้ อินทรีย์

สวนผักลุงนุ้ยป้าสาว

By pradup

พื้นที่ 3 งาน มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้ อินทรีย์

สวนลุงขัน

By putthipongk.

พื้นที่ 2 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก ผลไม้ อินทรีย์

สวนพิราวรรณ

By bansuanpirawan

พื้นที่ 1 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต เกษตรอินทรีย์

สวนย่าเอี่ยม

By wallop

พื้นที่ 2 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก,ผลไม้อินทรีย์

สวนครู

By wallop

พื้นที่ 2 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต อ้อย,ลูกขลบ

สวนน้องปราง

By wallop

พื้นที่ 4 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก,ผลไม้อินทรีย์

สวนธรรมนูญ

By wallop

พื้นที่ 2 งาน มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก,ผลไม้อินทรีย์

สวนน้องลูกแก้ว

By wallop

พื้นที่ 2 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก,ผลไม้อินทรีย์

สวนผักป้าเถี้ยน

By wallop

พื้นที่ 1 ไร่ มาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต ผัก,ผลไม้อินทรีย์

แปลงนาอินทรีย์ (ทดสอบ)

By softganz

พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวามาตรฐาน PGS ( ApproveWithCondition )
ประเภทผลผลิต

QR-Codehttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.softganz.green
ดาวน์โหลดแอปกรีนสมาย - Green Smile