• photo , 640x853 pixel , 57,285 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 37,711 bytes.
 • photo , 640x853 pixel , 50,474 bytes.
รหัสสินค้า : 134
ชื่อสินค้า : ข้าวช่อขิง
ราคาหน้าร้าน80.00บาท

  ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทางโทรศัพท์ XXX-XXX-XXXX

  ข้าวช่อขิง

  คุณสมบัติ / รายละเอียดสินค้า

  ข้าวช่อขิง  ข้าวพันธ์ุพื้นเมืองเทพาสะบ้าย้อย

  จากกลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างพรุชิง

  Relate topics