แบบสำรวจโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนในเขตชุมชนเมือง ปี 2559ตามนโยบาย “15 วาระสงขลา”

เทศบาลชุมชนหัวหน้าครัวเรือนสมาชิกภาพถ่ายสร้างโดยเลขอ้างอิงวันที่สร้าง
1 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนไทยโฮเต็ล
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 6 กมลทิพย์ อินทะโณ 1 24-03-2016 20:29 find_in_pageรายละเอียด
2 เทศบาลนครสงขลา วชิราซอยคี่ นาง เผียน อ่อนคง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 13 katkaew 2 25-03-2016 10:34 find_in_pageรายละเอียด
3 เทศบาลนครสงขลา วชิราซอยคู่ นาง สุกัญญา แซ่ซี
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 1 katkaew 3 25-03-2016 10:54 find_in_pageรายละเอียด
4 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อม ๔ นางสาว สินีนาฎ แซ่หว่อง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 8 JEAB 5 25-03-2016 13:17 find_in_pageรายละเอียด
5 เทศบาลนครหาดใหญ่ ภาสว่าง นาง เชือน เฮงวิเชียร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
7 8 Anchalee 7 25-03-2016 13:41 find_in_pageรายละเอียด
6 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนบ้านหาดใหญ่ นาย ประเสริฐ นฤมาณนลินี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 9 natmon2514 8 25-03-2016 13:41 find_in_pageรายละเอียด
7 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนแสงศรี นาย ทวี แซ่ล้อ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 6 JEAB 9 25-03-2016 14:00 find_in_pageรายละเอียด
8 เทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าสนามกีฬากลาง นาง รัตนา จงกล
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 5 Anchalee 10 25-03-2016 14:06 find_in_pageรายละเอียด
9 เทศบาลนครหาดใหญ่ บ้านหาดใหญ่ นาง ชม สุขขาว
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 9 natmon2514 11 25-03-2016 14:17 find_in_pageรายละเอียด
10 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนแสงศรี นาย กี่อี่ แซ่โอ้ว
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 JEAB 12 25-03-2016 14:19 find_in_pageรายละเอียด
11 เทศบาลนครหาดใหญ่ หอนาฬิกา นาง อำนวย ศรีโร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 4 Anchalee 13 25-03-2016 14:27 find_in_pageรายละเอียด
12 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนท่งเซี่ยเซี่ยงตึ้ง นาย แดง สุวรรณโณ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 JEAB 15 25-03-2016 14:43 find_in_pageรายละเอียด
13 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนท่งเซี่ยเซี่ยงตึ้ง นาง บังอร เกตุทอง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 6 JEAB 16 25-03-2016 14:59 find_in_pageรายละเอียด
14 เทศบาลนครหาดใหญ่ ขนส่ง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 6 thada 17 25-03-2016 15:01 find_in_pageรายละเอียด
15 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนจิระนคร นาง แดง แซ่อุย
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 6 JEAB 18 25-03-2016 15:07 find_in_pageรายละเอียด
16 เทศบาลนครหาดใหญ่ หอนาฬิกา นาง อนงค์ วิบูรณ์พันธ์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 2 Anchalee 19 25-03-2016 15:10 find_in_pageรายละเอียด
17 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนจิระนคร นาง เยือน เตือนจิน
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 7 JEAB 20 25-03-2016 15:12 find_in_pageรายละเอียด
18 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนบ้านจ่า นาง เลื่อน นพสุวรรณ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 8 JEAB 21 25-03-2016 15:22 find_in_pageรายละเอียด
19 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนประชาธิปัตย์ นาย เทอดเกียรติ วิมุกวรรณ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 5 JEAB 22 25-03-2016 15:30 find_in_pageรายละเอียด
20 เทศบาลนครหาดใหญ่ หอนาฬิกา นาง หนูเรียง หนูดำ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
7 4 Anchalee 24 25-03-2016 15:31 find_in_pageรายละเอียด
21 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนประชาธิปัตย์ นาย สมชาย จิตนาธรรมนาย บุญมี จิตนาธรรม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 JEAB 25 25-03-2016 15:37 find_in_pageรายละเอียด
22 เทศบาลนครหาดใหญ่ ขนส่ง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
8 10 thada 26 25-03-2016 15:38 find_in_pageรายละเอียด
23 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนดรุณศึกษา นาย โกศล สุวรรณโณ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 5 JEAB 27 25-03-2016 15:48 find_in_pageรายละเอียด
24 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนหน้าโรงเรียนโสตศึกษา นาง เอื้อน รัตนถาวร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 5 JEAB 28 25-03-2016 16:03 find_in_pageรายละเอียด
25 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนหน้าโรงเรียนโสตศึกษา นาง สุปรีญา สารใจ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 7 JEAB 29 25-03-2016 16:17 find_in_pageรายละเอียด
26 เทศบาลนครหาดใหญ่ ริมทางรถไฟ นาง แจ๋ว กระจาย
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 3 Anchalee 30 25-03-2016 16:18 find_in_pageรายละเอียด
27 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนหน้าโรงเรียนโสตศึกษา นาง เคลื่อน ชุมทอง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 5 JEAB 31 25-03-2016 16:29 find_in_pageรายละเอียด
28 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร.ร.พาณิชย์สำโรง นางสาว กัณฑมาส แก้วประดิษฐ์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 7 katkaew 32 26-03-2016 02:28 find_in_pageรายละเอียด
29 เทศบาลนครสงขลา พาณิชย์สำโรง นาง โสภา เพ็ชรขาว
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 8 katkaew 34 26-03-2016 02:43 find_in_pageรายละเอียด
30 เทศบาลนครสงขลา พาณิชย์สำโรง นาย ชาตรี ศรีเจริญ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 8 katkaew 36 26-03-2016 02:55 find_in_pageรายละเอียด
31 เทศบาลนครสงขลา พาณิชย์สำโรง นาย จบ ชูแย้ม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
5 11 katkaew 38 26-03-2016 03:08 find_in_pageรายละเอียด
32 เทศบาลนครสงขลา ศาลาเหลือง นาย ยาว ขุนฤทธิ์แก้ว
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 10 katkaew 41 26-03-2016 03:33 find_in_pageรายละเอียด
33 เทศบาลนครสงขลา ศาลาเหลือง นาง ปริก หอวุ้น
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 10 katkaew 43 26-03-2016 03:49 find_in_pageรายละเอียด
34 เทศบาลนครสงขลา วชิราซอยคู่ นาง สุกัญญา แซ่ซี
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 44 26-03-2016 04:01 find_in_pageรายละเอียด
35 เทศบาลนครสงขลา บ่อนวัว นาง วรรณา สุขโชค
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
6 5 katkaew 45 26-03-2016 04:21 find_in_pageรายละเอียด
36 เทศบาลนครสงขลา บ่อนวัว นางสาว วิภาดา เชื้อจ่าย
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 5 katkaew 46 26-03-2016 05:01 find_in_pageรายละเอียด
37 เทศบาลนครสงขลา บ่อนวัว นาง พา สานุกูล
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 5 katkaew 47 26-03-2016 05:25 find_in_pageรายละเอียด
38 เทศบาลนครสงขลา บ่อนวัว นาง นีม แสงสีดำ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 5 katkaew 48 26-03-2016 05:35 find_in_pageรายละเอียด
39 เทศบาลนครสงขลา วัดตีนเมรุ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 5 katkaew 50 26-03-2016 05:44 find_in_pageรายละเอียด
40 เทศบาลนครสงขลา วัดตีนเมรุ นาย คณีวุฒิ สาตรพันธุ์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 3 katkaew 51 26-03-2016 05:50 find_in_pageรายละเอียด
41 เทศบาลนครสงขลา วัดตีนเมรุ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 5 katkaew 52 26-03-2016 06:02 find_in_pageรายละเอียด
42 เทศบาลนครสงขลา ศาลาหัวยาง นาย ดลธวิช สุวรรณภัคดี
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 6 katkaew 54 26-03-2016 08:45 find_in_pageรายละเอียด
43 เทศบาลนครสงขลา ศาลาหัวยาง นาย ใจ แกล้วทรนงค์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 8 katkaew 55 26-03-2016 09:00 find_in_pageรายละเอียด
44 เทศบาลนครสงขลา วชิราซอยคี่
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 - katkaew 56 26-03-2016 10:22 find_in_pageรายละเอียด
45 เทศบาลนครสงขลา สวนมะพร้าว นาง สมจิต สังแก้วป่า
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 6 katkaew 57 26-03-2016 10:31 find_in_pageรายละเอียด
46 เทศบาลนครสงขลา รพ.สงขลาเก่า นาย ธนสิน ศิริครินทร์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 - katkaew 58 26-03-2016 10:46 find_in_pageรายละเอียด
47 เทศบาลนครสงขลา หลังตำหนักเขาน้อย
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
5 9 katkaew 59 26-03-2016 10:56 find_in_pageรายละเอียด
48 เทศบาลนครสงขลา ตำหนักเขาน้อย นาง อุดมรัตน์ ศิริทัศน์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
7 - katkaew 61 26-03-2016 11:20 find_in_pageรายละเอียด
49 เทศบาลนครสงขลา หลังตำหนักเขาน้อย
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 8 katkaew 63 26-03-2016 14:05 find_in_pageรายละเอียด
50 เทศบาลนครสงขลา หลังตำหนักเขาน้อย นางสาว ผาณิต แสงวรรณ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
7 10 katkaew 64 26-03-2016 14:13 find_in_pageรายละเอียด
51 เทศบาลนครสงขลา มิตรเมืองลุง นาย อาทิตย์ นวลรอด
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 9 katkaew 66 26-03-2016 14:35 find_in_pageรายละเอียด
52 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนจันทร์วิโรจน์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
9 - thada 69 27-03-2016 00:04 find_in_pageรายละเอียด
53 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนจันทร์วิโรจน์ นาง ยินดี ชุมแก้ว
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 thada 70 27-03-2016 00:47 find_in_pageรายละเอียด
54 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนจันทร์วิโรจน์ นาย อันน สุวรรณะ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 8 thada 71 27-03-2016 02:41 find_in_pageรายละเอียด
55 เทศบาลนครสงขลา ร่วมใจพัฒนา
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 7 katkaew 73 27-03-2016 03:18 find_in_pageรายละเอียด
56 เทศบาลนครสงขลา ร่วมใจพัฒนา นาย เสรีย์ ผิวล้วน
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 10 katkaew 74 27-03-2016 03:26 find_in_pageรายละเอียด
57 เทศบาลนครสงขลา ร่วมใจพัฒนา นาย สุชาติ สุวรรณสะอาด
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 10 katkaew 75 27-03-2016 03:37 find_in_pageรายละเอียด
58 เทศบาลนครสงขลา ร่วมใจพัฒนา
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 10 katkaew 76 27-03-2016 03:51 find_in_pageรายละเอียด
59 เทศบาลนครสงขลา นอกสวน
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 7 katkaew 77 27-03-2016 04:03 find_in_pageรายละเอียด
60 เทศบาลนครสงขลา นอกสวน นาย ยืนยง แก้วมาก
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 7 katkaew 79 27-03-2016 06:00 find_in_pageรายละเอียด
61 เทศบาลนครสงขลา นอกสวน
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 7 katkaew 80 27-03-2016 06:12 find_in_pageรายละเอียด
62 เทศบาลนครสงขลา เก้าแสน นาย เจ๊ะหมะ เหมือนรุ่งเรือง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 83 27-03-2016 12:01 find_in_pageรายละเอียด
63 เทศบาลนครสงขลา ย่านเมืองเก่า
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
10 - katkaew 84 27-03-2016 12:08 find_in_pageรายละเอียด
64 เทศบาลนครสงขลา เก้าเส้ง นาย สมชัย ฉายลิ่ม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 - katkaew 85 27-03-2016 12:50 find_in_pageรายละเอียด
65 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ นาง นอม หนูสงวน
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 8 katkaew 87 27-03-2016 13:25 find_in_pageรายละเอียด
66 เทศบาลนครสงขลา สระเกษซอย2 นาง เสริม นวลแก้ว
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 5 katkaew 88 27-03-2016 13:41 find_in_pageรายละเอียด
67 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ นาง ปราณี สังข์ทอง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
7 9 katkaew 90 27-03-2016 13:57 find_in_pageรายละเอียด
68 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ นาง เอิ้น แดงคง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 5 katkaew 92 27-03-2016 14:34 find_in_pageรายละเอียด
69 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนชัยมงคล
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
6 - katkaew 93 27-03-2016 14:57 find_in_pageรายละเอียด
70 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนชัยมงคล นาง เชย สุพรรณรัตน์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
6 10 katkaew 94 27-03-2016 15:54 find_in_pageรายละเอียด
71 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนอาชีวะ นาย เนิ่ม มุกประดับ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 - katkaew 95 27-03-2016 16:20 find_in_pageรายละเอียด
72 เทศบาลนครสงขลา สระเกษ นาง บุญรอด เชื่อมดี
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 6 katkaew 96 27-03-2016 16:47 find_in_pageรายละเอียด
73 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนหลังอาชีวะ นาย บุญเหลือ บำรุงสะอาด
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 - katkaew 97 27-03-2016 16:49 find_in_pageรายละเอียด
74 เทศบาลนครสงขลา นอกสวน นาง วรรณา ธงไชย
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 99 27-03-2016 16:54 find_in_pageรายละเอียด
75 เทศบาลนครสงขลา สระเกษ นาย ศิวิไล มณีวงศ์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 6 katkaew 100 27-03-2016 17:02 find_in_pageรายละเอียด
76 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนบ้านบน นาย ระหีม หมัดประสิทธิ์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 6 katkaew 101 27-03-2016 17:07 find_in_pageรายละเอียด
77 เทศบาลนครสงขลา วังเขียว-วังขาว นางสาว นิตย์ อนุโลม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 7 katkaew 102 27-03-2016 17:14 find_in_pageรายละเอียด
78 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนศรีสุดา นาย บุญเสริม ทองไทย
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 - katkaew 103 27-03-2016 17:22 find_in_pageรายละเอียด
79 เทศบาลนครสงขลา วังเขียว-วังขาว นาย ทวีป หนูทอง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 9 katkaew 104 27-03-2016 17:31 find_in_pageรายละเอียด
80 เทศบาลนครสงขลา วังเขียว-วังขาว นาง จันทิพย์ กัณทรัตน์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
5 7 katkaew 105 27-03-2016 17:40 find_in_pageรายละเอียด
81 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนสนามบิน นาย วี สุนันทา
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 6 katkaew 106 27-03-2016 17:41 find_in_pageรายละเอียด
82 เทศบาลนครสงขลา หลังวิทยาลัยพยาบาล นางสาว จิน ทองสุข
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 7 katkaew 107 27-03-2016 17:51 find_in_pageรายละเอียด
83 เทศบาลนครสงขลา บ่อหว้า นาย พา สักกะพงศ์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 9 katkaew 108 27-03-2016 18:00 find_in_pageรายละเอียด
84 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนสนามบิน นาย มานพ ศรีสุนทรโวหาร
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 9 katkaew 109 27-03-2016 18:04 find_in_pageรายละเอียด
85 เทศบาลนครสงขลา บ่อหว้า นาง อรุณ ยาดาฟ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 6 katkaew 110 27-03-2016 18:08 find_in_pageรายละเอียด
86 เทศบาลนครสงขลา บ่อหว้า นาง ดวงเดือน เลีียวดำ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
6 5 katkaew 111 27-03-2016 18:15 find_in_pageรายละเอียด
87 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม นาย วิชิต พงศ์สมุทร
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 5 katkaew 114 27-03-2016 19:06 find_in_pageรายละเอียด
88 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม นาย ทศพร มิ่งสัมพรางค์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 7 katkaew 115 27-03-2016 19:25 find_in_pageรายละเอียด
89 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนจันทร์วิโรจน์ นางสาว ภัทธ์ชาลภา ประจันทร์กาญณ์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 thada 117 27-03-2016 23:59 find_in_pageรายละเอียด
90 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนแฟลตเคหะใหม่ นางสาว ภัสส์ศา บุญรุ่ง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
7 7 thada 118 28-03-2016 00:14 find_in_pageรายละเอียด
91 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนแฟลตเคหะใหม่ นาย เอ สกุลไทย
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 5 thada 119 28-03-2016 00:50 find_in_pageรายละเอียด
92 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม นาง มณฑา เดชดี
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
7 10 katkaew 120 28-03-2016 01:29 find_in_pageรายละเอียด
93 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม นาย เฉลิม แซ่เฮ่ง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
5 8 katkaew 121 28-03-2016 02:00 find_in_pageรายละเอียด
94 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม นาย ณรงค์ ช่วยทอง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 5 katkaew 122 28-03-2016 02:15 find_in_pageรายละเอียด
95 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม นางสาว ขวัญสุดา สุวรรณรัตน์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
5 5 katkaew 123 28-03-2016 02:30 find_in_pageรายละเอียด
96 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 6 katkaew 124 28-03-2016 02:50 find_in_pageรายละเอียด
97 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม นาย มนตรี ปลัดจี้
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
7 8 katkaew 125 28-03-2016 03:00 find_in_pageรายละเอียด
98 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 9 katkaew 126 28-03-2016 03:24 find_in_pageรายละเอียด
99 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม นางสาว จูเรียด รู้ฤกษ์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 10 katkaew 127 28-03-2016 03:37 find_in_pageรายละเอียด
100 เทศบาลนครสงขลา ร่วมใจพัฒนา นางสาว นันทพร แซ่งจัง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 6 katkaew 128 28-03-2016 03:51 find_in_pageรายละเอียด
101 เทศบาลนครหาดใหญ่ หลังอำเภอ นาย กี ทงอาวุธ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 - thada 130 28-03-2016 08:30 find_in_pageรายละเอียด
102 เทศบาลนครหาดใหญ่ หลังอำเภอ นาง วรรณา เครือมณี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 6 thada 131 28-03-2016 08:45 find_in_pageรายละเอียด
103 เทศบาลนครหาดใหญ่ หลังอำเภอ นางสาว สุนันทา แซ่ตัน
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 thada 132 28-03-2016 08:45 find_in_pageรายละเอียด
104 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนแฟลตเคหะใหม่ นาง ถวิล ทองเพ็ชร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 5 thada 133 28-03-2016 09:05 find_in_pageรายละเอียด
105 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนกลางนา นาง เสงี่ยม หนูคำสอน
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
9 7 JEAB 134 28-03-2016 09:11 find_in_pageรายละเอียด
106 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนแฟลตเคหะใหม่ นางสาว ธาดา เลือนลอย
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 4 thada 135 28-03-2016 09:25 find_in_pageรายละเอียด
107 เทศบาลนครหาดใหญ่ ท่าเคียน นาย แดง ปงรังษี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 - thada 136 28-03-2016 10:04 find_in_pageรายละเอียด
108 เทศบาลนครหาดใหญ่ ท่าเคียน นางสาว ประดับ หิรัญพันธุ์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 7 thada 137 28-03-2016 10:34 find_in_pageรายละเอียด
109 เทศบาลนครหาดใหญ่ ท่าเคียน นาง กัลยา บุญช่วยบวร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 9 thada 138 28-03-2016 10:45 find_in_pageรายละเอียด
110 เทศบาลนครหาดใหญ่ ท่าเคียน นาย เสริญ จันทร์เดช
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
12 7 thada 139 28-03-2016 11:08 find_in_pageรายละเอียด
111 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนประชาราษฎร์อุทิศ นาย สงวน บินสุวรรณ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 thada 141 28-03-2016 12:57 find_in_pageรายละเอียด
112 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนประชาราษฎร์อุทิศ นาย แดง แดนพิชิตโชค
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 5 thada 142 28-03-2016 13:10 find_in_pageรายละเอียด
113 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนประชาราษฎร์อุทิศ นาย สมชาย แซ่ลิ่ม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 8 thada 143 28-03-2016 19:14 find_in_pageรายละเอียด
114 เทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าสถานี นาย ธงชัย หลำดารา
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 7 thada 145 28-03-2016 19:41 find_in_pageรายละเอียด
115 เทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าสถานี นางสาว ประยูร แซ่หล่อ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 9 thada 146 28-03-2016 20:30 find_in_pageรายละเอียด
116 เทศบาลนครหาดใหญ่ รัตนวิบูลย์ นางสาว ทิพย์วิน สุขโต
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 6 thada 147 28-03-2016 20:54 find_in_pageรายละเอียด
117 เทศบาลนครหาดใหญ่ รัตนวิบูลย์ นาง ประนอม เข็มเงิน
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
11 5 thada 148 28-03-2016 21:23 find_in_pageรายละเอียด
118 เทศบาลนครหาดใหญ่ รัตนวิบูลย์ นาย วิชัย ภักดี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
7 5 thada 149 28-03-2016 22:23 find_in_pageรายละเอียด
119 เทศบาลนครหาดใหญ่ รัตนวิบูลย์ นางสาว ฐิติมา วามนตรี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 - thada 150 28-03-2016 23:02 find_in_pageรายละเอียด
120 เทศบาลนครหาดใหญ่ รัตนวิบุลย์ นาง มาลี ทองสุข
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 4 thada 151 28-03-2016 23:22 find_in_pageรายละเอียด
121 เทศบาลนครหาดใหญ่ รัตนวิบูลย์ นาง วินิจ มะลิทอง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6 5 thada 152 28-03-2016 23:56 find_in_pageรายละเอียด
122 เทศบาลนครหาดใหญ่ รัตนวิบูลย์ นาง ประสงค์ สุวรรณจันทร์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 6 thada 153 29-03-2016 00:23 find_in_pageรายละเอียด
123 เทศบาลนครหาดใหญ่ ศาลาลุงทอง นาง หนู แก้วชาตรี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 7 thada 154 29-03-2016 00:53 find_in_pageรายละเอียด
124 เทศบาลนครหาดใหญ่ รัตนวิบูลย์ นาย อางค์ ศิริบุญธรรม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
10 3 thada 155 29-03-2016 01:08 find_in_pageรายละเอียด
125 เทศบาลนครหาดใหญ่ ต้นโด นาย ประสิทธิ บุญชู
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
9 8 thada 156 29-03-2016 21:08 find_in_pageรายละเอียด
126 เทศบาลนครหาดใหญ่ ต้นโด นาย แดง หนูเจริญ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
8 6 thada 157 29-03-2016 22:36 find_in_pageรายละเอียด
127 เทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าค่ายเสนาณรงค์ นาง เสริม ประทุมมณี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 6 Anchalee 158 29-03-2016 23:17 find_in_pageรายละเอียด
128 เทศบาลนครหาดใหญ่ ศิครินทร์ นาย ยุสุบ ชอบงาม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 9 Anchalee 159 29-03-2016 23:31 find_in_pageรายละเอียด
129 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลาดคอมแพล็กซ์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 - Anchalee 160 29-03-2016 23:55 find_in_pageรายละเอียด
130 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลาดคอมแพล็กซ์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 - Anchalee 161 30-03-2016 00:15 find_in_pageรายละเอียด
131 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลาดคอมแพล็กซ์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 - Anchalee 162 30-03-2016 00:31 find_in_pageรายละเอียด
132 เทศบาลนครหาดใหญ่ ต้นโด นาง หนูเผื่อน จอมสว่าง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 8 thada 163 30-03-2016 09:03 find_in_pageรายละเอียด
133 เทศบาลนครหาดใหญ่ ต้นโด นาย สีไว แก้วไพร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 5 thada 164 30-03-2016 09:30 find_in_pageรายละเอียด
134 เทศบาลนครหาดใหญ่ โชคสมาน นางสาว จิตร มะอักษร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 6 thada 165 30-03-2016 10:06 find_in_pageรายละเอียด
135 เทศบาลนครหาดใหญ่ กอบกาญจน์ศึกษา
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 5 Anchalee 166 30-03-2016 10:16 find_in_pageรายละเอียด
136 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลาดคอมแพล็กซ์ นาง อาภรณ์ รัตนพันธ์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 5 Anchalee 167 30-03-2016 10:39 find_in_pageรายละเอียด
137 เทศบาลนครหาดใหญ่ โชคสมานคุณ นางสาว ม่วย แซ่พู
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 - thada 169 30-03-2016 13:30 find_in_pageรายละเอียด
138 เทศบาลนครหาดใหญ่ โชคสมาน นาย สุรินทร์ แซ่ตั้ง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 - thada 170 30-03-2016 14:02 find_in_pageรายละเอียด
139 เทศบาลนครหาดใหญ่ คลองเตย นาง เปี่ยม นวลแก้ว
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 6 Anchalee 171 30-03-2016 14:14 find_in_pageรายละเอียด
140 เทศบาลนครหาดใหญ่ โชคสมาน นาง พรรณี สอนจันทร์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 thada 172 30-03-2016 14:23 find_in_pageรายละเอียด
141 เทศบาลนครหาดใหญ่ โรงปูน นางสาว ดัด หนูการัตน์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 6 Anchalee 174 30-03-2016 14:30 find_in_pageรายละเอียด
142 เทศบาลนครหาดใหญ่ โชคสมาน นาย จริญ หนูคล้าย
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
7 6 thada 175 30-03-2016 14:39 find_in_pageรายละเอียด
143 เทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าโรงพยาบาลศิครินทร์ นาย ก๊กฮุ้ย แซ่เตง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 - Anchalee 176 30-03-2016 14:41 find_in_pageรายละเอียด
144 เทศบาลนครหาดใหญ่ หลังอำเภอ นาย ชรินทร สุรัตน์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 - thada 177 30-03-2016 14:57 find_in_pageรายละเอียด
145 เทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าโรงพยาบาลศิครินทร์ นาย เหล็บ หมุดกาเซ็น
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6 5 Anchalee 178 30-03-2016 15:04 find_in_pageรายละเอียด
146 เทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าอำเภอ นาง บุญเรือน ดุกหลิม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 - thada 179 30-03-2016 15:31 find_in_pageรายละเอียด
147 เทศบาลนครหาดใหญ่ ศรีนิล นาย วันชัย แซ่ลิ้ม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 5 Anchalee 180 30-03-2016 15:39 find_in_pageรายละเอียด
148 เทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าอำเภอ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 thada 181 30-03-2016 15:56 find_in_pageรายละเอียด
149 เทศบาลนครหาดใหญ่ แสงศรี นางสาว วนิดา แซ่ลิ่ม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 Anchalee 183 30-03-2016 15:59 find_in_pageรายละเอียด
150 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อมหก นางสาว จำเนียน อินเรณ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 9 Anchalee 184 30-03-2016 16:10 find_in_pageรายละเอียด
151 เทศบาลนครหาดใหญ่ มงคลหรรษา นางสาว ติ้ว ยกเศียรแก้ว
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 4 thada 185 30-03-2016 23:15 find_in_pageรายละเอียด
152 เทศบาลนครหาดใหญ่ สถานี2 นาย ชัชวางย์ จันฑะระโร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 9 thada 186 30-03-2016 23:54 find_in_pageรายละเอียด
153 เทศบาลนครหาดใหญ่ สถานี 2 นาง ถิ่น ศุภเวช
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 6 thada 187 31-03-2016 01:16 find_in_pageรายละเอียด
154 เทศบาลนครหาดใหญ่ สถานี2 นาง หนูเล็ก บุญมี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 - thada 188 31-03-2016 01:51 find_in_pageรายละเอียด
155 เทศบาลนครหาดใหญ่ สถานี2 นาย วัน แก้วเนียน
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 - thada 189 31-03-2016 02:21 find_in_pageรายละเอียด
156 เทศบาลนครหาดใหญ่ เกาะเลียบ นาง จำเริญ สวนคง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 7 thada 190 31-03-2016 03:18 find_in_pageรายละเอียด
157 เทศบาลนครหาดใหญ่ ท่าไทร นาย สมนึก ประทุม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 7 thada 191 31-03-2016 09:26 find_in_pageรายละเอียด
158 เทศบาลนครหาดใหญ่ วัดหาดใหญใน นาง เหลา ชัยมี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 thada 192 31-03-2016 09:58 find_in_pageรายละเอียด
159 เทศบาลนครหาดใหญ่ วัดหาดใหญ่ใน นาย สมจริง เกลี้ยมคำหอม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 8 thada 193 31-03-2016 10:13 find_in_pageรายละเอียด
160 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อมหก นาง วิลัย ขาวเรือง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 5 Anchalee 194 31-03-2016 13:07 find_in_pageรายละเอียด
161 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อมหก นางสาว เยาวดี แหละตี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 Anchalee 195 31-03-2016 13:23 find_in_pageรายละเอียด
162 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อมหก นางสาว วัฒนา จินดาผ่อง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 5 Anchalee 196 31-03-2016 13:35 find_in_pageรายละเอียด
163 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อมหก นาย แผ้ว ด้วงหวัง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6 7 Anchalee 197 31-03-2016 13:51 find_in_pageรายละเอียด
164 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อมหก นาย สมควร โชติทอง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 7 Anchalee 198 31-03-2016 14:55 find_in_pageรายละเอียด
165 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อมหก นาย ส.พนม รังสิมันตุชาติ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 8 Anchalee 199 31-03-2016 15:09 find_in_pageรายละเอียด
166 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลาดคอมแพล็กซ์ นาง วันเพ็ญ คงคาวงศ์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 5 Anchalee 200 31-03-2016 15:20 find_in_pageรายละเอียด
167 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลาดคอมแพล็กซ์ นาย หร่อหิ่ม หัสหมัด
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 5 Anchalee 201 31-03-2016 15:39 find_in_pageรายละเอียด
168 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อมหก นาง ตา หวานจิตร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 Anchalee 202 31-03-2016 15:52 find_in_pageรายละเอียด
169 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลาดคอมแพล้กซ์ นาง แฉล้ม กุนกระโทก
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 10 Anchalee 203 31-03-2016 16:00 find_in_pageรายละเอียด
170 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนหัวป้อม นาง จันทร์จำปา
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
7 - katkaew 205 08-04-2016 15:24 find_in_pageรายละเอียด
171 เทศบาลนครสงขลา ริมคลองสำโรง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 - katkaew 207 10-04-2016 13:27 find_in_pageรายละเอียด
172 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนแหล่งพระราม นาง ผ่อน ประกอบชาติ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 208 10-04-2016 13:37 find_in_pageรายละเอียด
173 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนวัดหัวป้อม นาง สุวรรณณี เสลิมเบิก
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
7 - katkaew 209 10-04-2016 13:46 find_in_pageรายละเอียด
174 เทศบาลนครสงขลา วัดหัวป้อม นาย สมพล รอดด้วง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 210 10-04-2016 13:59 find_in_pageรายละเอียด
175 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนวัดหัวป้อม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 - katkaew 211 10-04-2016 14:05 find_in_pageรายละเอียด
176 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนวัดหัวป้อม นาย สมชาย ไกรจันทร์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 - katkaew 212 10-04-2016 14:11 find_in_pageรายละเอียด
177 เทศบาลนครสงขลา วัดหัวป้อม นาย พงศ์เทพ ขาวมาก
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 5 katkaew 213 10-04-2016 14:20 find_in_pageรายละเอียด
178 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนวัดหัวป้อม นางสาว ฟื้น จันทร์หอม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 214 10-04-2016 14:29 find_in_pageรายละเอียด
179 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนหัวป้อม นาย มนตรี ย้อยหมวก
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
5 - katkaew 215 10-04-2016 14:36 find_in_pageรายละเอียด
180 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนหัวป้อม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 - katkaew 217 11-04-2016 16:34 find_in_pageรายละเอียด
181 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนหัวป้อม นาย สุธรรม อินโท
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 - katkaew 218 11-04-2016 17:10 find_in_pageรายละเอียด
182 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนแหลมทราย นาย สมพงษ์ สวัสดิ์ทวี
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 - katkaew 219 11-04-2016 17:20 find_in_pageรายละเอียด
183 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนแหลมทราย
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 - katkaew 220 11-04-2016 17:27 find_in_pageรายละเอียด
184 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนแหลมทราย
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 - katkaew 221 11-04-2016 17:33 find_in_pageรายละเอียด
185 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนแหลมทราย
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 223 12-04-2016 10:38 find_in_pageรายละเอียด
186 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนกุโบร์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 4 katkaew 224 12-04-2016 10:50 find_in_pageรายละเอียด
187 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนกุโบร์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 - katkaew 225 12-04-2016 14:15 find_in_pageรายละเอียด
188 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนกุโบร์ นาย ยวน บนนุมาตย์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 8 katkaew 226 12-04-2016 14:23 find_in_pageรายละเอียด
189 เทศบาลนครสงขลา หัวป้อมนอก นาย อดิเทพ ช่างทอง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 10 katkaew 228 19-04-2016 17:15 find_in_pageรายละเอียด
190 เทศบาลนครสงขลา วัดหัวป้อมนอก นาง ภาวินี ตุลาตะโก
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 7 katkaew 229 19-04-2016 17:22 find_in_pageรายละเอียด
191 เทศบาลนครสงขลา นาย กรวิชญ์ ขาวมาก
5 - katkaew 231 20-04-2016 07:10 find_in_pageรายละเอียด
192 เทศบาลนครสงขลา หัวป้อม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
0 - katkaew 233 20-04-2016 11:58 find_in_pageรายละเอียด
193 เทศบาลนครสงขลา หัวป้อม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 - katkaew 234 20-04-2016 12:01 find_in_pageรายละเอียด
194 เทศบาลนครสงขลา แหลมทราย นาง มณี อิ่มทั่ว
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 235 20-04-2016 12:07 find_in_pageรายละเอียด
195 เทศบาลนครสงขลา วัดหัวป้อมนอก นาย อภิลักษณ์ วิลาสินี
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 - katkaew 236 20-04-2016 12:11 find_in_pageรายละเอียด
196 เทศบาลนครสงขลา หัวป้อม นาง สงวน หลีนายน้ำ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 237 20-04-2016 12:19 find_in_pageรายละเอียด
197 เทศบาลนครสงขลา ร่วมใจพัฒนา นางสาว นันทพร แว่งจัง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 238 20-04-2016 12:24 find_in_pageรายละเอียด
198 เทศบาลนครสงขลา ย่านเมืองเก่า
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 239 20-04-2016 12:31 find_in_pageรายละเอียด
199 นางสาว อุสง บนนุมาตย์
2 - katkaew 240 20-04-2016 12:35 find_in_pageรายละเอียด
200 เทศบาลนครสงขลา แหล่งพระราม นาย ชำนาญ ฤทธิเดช
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 241 20-04-2016 12:40 find_in_pageรายละเอียด
201 เทศบาลนครสงขลา ศาลาเหลือง นาง เพียงพิศ อำมะสุโร
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 10 กมลทิพย์ อินทะโณ 243 20-04-2016 14:58 find_in_pageรายละเอียด
202
0 15 katkaew 244 26-04-2016 20:26 find_in_pageรายละเอียด
203 เทศบาลนครสงขลา พัฒนาใหม่ นางสาว อรุณี ทองแดง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 5 katkaew 245 09-05-2016 10:27 find_in_pageรายละเอียด
204 เทศบาลนครสงขลา พัฒนาใหม่ นาย วินัย วินโยธรรมรักษา
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 4 katkaew 246 10-05-2016 13:48 find_in_pageรายละเอียด
205 เทศบาลนครสงขลา พัฒนาใหม่ นาย วิเชียร วินโยธรรมรักษา
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 4 katkaew 247 10-05-2016 14:18 find_in_pageรายละเอียด
206 เทศบาลนครสงขลา หลังวิทยาลัยพยาบาล นาง แดง ฆังรัตนะ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 4 katkaew 248 10-05-2016 14:39 find_in_pageรายละเอียด
207 เทศบาลนครสงขลา วัดไทรงาม หวน แก้วเอียด
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 4 katkaew 250 10-05-2016 15:27 find_in_pageรายละเอียด
208 เทศบาลนครสงขลา บ่อหว้า นางสาว นิสา บุญมาศ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 4 katkaew 251 11-05-2016 14:34 find_in_pageรายละเอียด
209 เทศบาลนครสงขลา ศาลาเหลือง นาง มลทิพย์ สุขสม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 4 katkaew 252 11-05-2016 15:09 find_in_pageรายละเอียด
210 เทศบาลนครสงขลา ศาลาเหลือง นางสาว สินธู ทองชู
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 4 katkaew 253 11-05-2016 15:35 find_in_pageรายละเอียด
211 เทศบาลนครสงขลา หัวป้อม นาง เอียด สุราตะโก
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 3 katkaew 254 11-05-2016 15:52 find_in_pageรายละเอียด
212 เทศบาลนครสงขลา วัดชัยมงคล นาง ประคอง สุวรรรโณ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 4 katkaew 255 12-05-2016 14:47 find_in_pageรายละเอียด
213 เทศบาลนครสงขลา บ่อนวัวเก่า นางสาว เลียบ ชุมอินทร์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 4 katkaew 256 12-05-2016 15:29 find_in_pageรายละเอียด
214 เทศบาลนครสงขลา วัดหัวป้อม นาย ยุทธนา ตะวันออก
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 4 katkaew 258 12-05-2016 15:49 find_in_pageรายละเอียด
215 เทศบาลนครสงขลา วชิรา นาย ปิยะณัฐ ขวัญสง่า
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 - katkaew 262 15-05-2016 00:06 find_in_pageรายละเอียด
216 เทศบาลนครสงขลา ศาลาเหลืองเหนือ นาง ภาณี สุทธิพงศ์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 4 katkaew 263 15-05-2016 08:45 find_in_pageรายละเอียด
217
0 - วิรัตน์ ประยูรเต็ม 266 02-04-2018 08:41 find_in_pageรายละเอียด
218
0 - กมลทิพย์ อินทะโณ 267 06-07-2023 10:48 find_in_pageรายละเอียด