เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ร่วมเรียนรู้ Platform Green smile

by กมลทิพย์ อินทะโณ @12 มี.ค. 64 11:52 ( IP : 171...205 ) | Tags : ข่าวสาร - Green Smile
 • photo , 960x540 pixel , 93,976 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 98,555 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 136,336 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 110,609 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 114,574 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 150,320 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 142,817 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 136,847 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 138,988 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 124,546 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 116,930 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 108,782 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 130,026 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 105,136 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 110,913 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 89,657 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 154,945 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 160,926 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 121,186 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 93,372 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 99,758 bytes.

วันนี้ ( 11 มีนาคม 2564)  ลุงเผินให้โอกาสได้ร่วมพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมาจากหลายพื้นที่ เพื่อร่วมกันขยายโอกาสสร้างความ ปลอดภัยและมั่นคงทางอาหาร
ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา อ.จะนะ

Relate topics

Post new comment

« 5292
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง