กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ต.บ่อแดง

ที่อยู่ : 34 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
โทร : 0898784310
แฟกซ์ :