แผนที่เครือข่าย

ระบบช่วยเหลือ

การสร้างตำแหน่งใหม่บนแผนที่

  • คลิก 2 ครั้ง (ดับเบิ้ลคลิก) บนแผนที่ตรงตำแหน่งที่ต้องการสร้างตำแหน่งใหม่
  • ป้อนข้อมูลในแต่ละช่อง แล้วคลิกปุ่มบันทึก

การแก้ไขข้อมูล

  • คลิกบนหมุดที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกบนปุ่ม "แก้ไข" ในหน้าต่างที่แสดงรายละเอียด

การย่อ-ขยายแผนที่

หมุน ปุ่มหมุนของเมาส์ หรือ คลิก เครื่องหมาย +/- ที่มุมบนซ้ายของแผนที่

การเลื่อนแผนที่

คลิกเม้าส์บนแผนที่แล้วลาก หรือ คลิกลูกศรที่มุมบนซ้ายของแผนที่

เกี่ยวกับ