รายชื่อกายอุปกรณ์

อุปกรณ์จำนวนคงเหลือ
ขาเทียม
แขนเทียม
เครื่องช่วยฟัง
เครื่องดูดเสมหะ
เครื่องผลิตออกซิเจน
โครงโลหะช่วยเดินชนิด 4 ขา (Walker) 1.00
เตียงผู้ป่วย
เบาะรองนั่งสำหรับคนพิการ
เบาะลม
แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม
ไม้ค้ำยันรักแร้แบบไม้
ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม
ไม้เท้าขาว
ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้
ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา
ไม้เท้า 0.00
รถเข็น
รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้
รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้
รถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ