รายงานคนพิการ

navigate_before
 • จำนวน
 • ชุมชนเลือกชุมชน
 • ประเภท
 • ลักษณะ
 • เพศ
 • อายุ
 • สมรส
 • การศึกษา
 • อาชีพ
 • ระดับความพิการ
 • สาเหตุ
 • จดทะเบียน
 • การช่วยเหลือ
 • สิทธิ์
 • การฝึกอาชีพ
 • สถานะบ้าน
 • สภาพบ้าน
 • โรคประจำตัว
 • โรคเรื้อรัง
 • รายละเอียด
navigate_next
จำนวนคนพิการในพื้นที่
ค่าจำนวน(คน)%
หาดใหญ่ 7,343 19.94%
เมืองสงขลา 4,600 12.49%
จะนะ 3,449 9.36%
ระโนด 2,937 7.97%
สิงหนคร 2,850 7.74%
สะเดา 2,508 6.81%
รัตภูมิ 2,134 5.79%
สทิงพระ 2,003 5.44%
เทพา 1,889 5.13%
สะบ้าย้อย 1,500 4.07%
นาทวี 1,424 3.87%
ควนเนียง 1,155 3.14%
นาหม่อม 828 2.25%
บางกล่ำ 772 2.10%
กระแสสินธุ์ 737 2.00%
คลองหอยโข่ง 698 1.90%
ไม่ระบุ 3 0.01%
รวมทั้งสิ้น 36,830 100%

หมายเหตุ

 • แหล่งที่มาของข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูล พมจ.สงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2553
 • ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย โดยในปี 2555-2556 จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคนพิการของ 2 อำเภอในจังหวัดสงขลาคือ อำเภอนาหม่อม และ อำเภอนาทวี
 • กรุณาอย่าเพิ่งนำข้อมูลในรายงานนี้ไปอ้างอิงจนกว่ากระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์