รายงานคนพิการ

navigate_before
 • จำนวน
 • ชุมชนเลือกชุมชน
 • ประเภท
 • ลักษณะ
 • เพศ
 • อายุ
 • สมรส
 • การศึกษา
 • อาชีพ
 • ระดับความพิการ
 • สาเหตุ
 • จดทะเบียน
 • การช่วยเหลือ
 • สิทธิ์
 • การฝึกอาชีพ
 • สถานะบ้าน
 • สภาพบ้าน
 • โรคประจำตัว
 • โรคเรื้อรัง
 • รายละเอียด
navigate_next
จำนวนคนพิการในพื้นที่
ค่าจำนวน(คน)%
หาดใหญ่ 7,345 19.83%
เมืองสงขลา 4,613 12.45%
จะนะ 3,451 9.32%
ระโนด 2,967 8.01%
สิงหนคร 2,871 7.75%
สะเดา 2,516 6.79%
รัตภูมิ 2,139 5.77%
สทิงพระ 2,007 5.42%
เทพา 1,890 5.10%
นาทวี 1,528 4.12%
สะบ้าย้อย 1,502 4.05%
ควนเนียง 1,168 3.15%
นาหม่อม 831 2.24%
บางกล่ำ 779 2.10%
กระแสสินธุ์ 737 1.99%
คลองหอยโข่ง 698 1.88%
ไม่ระบุ 3 0.01%
รวมทั้งสิ้น 37,045 100%

หมายเหตุ

 • แหล่งที่มาของข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูล พมจ.สงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2553
 • ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย โดยในปี 2555-2556 จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคนพิการของ 2 อำเภอในจังหวัดสงขลาคือ อำเภอนาหม่อม และ อำเภอนาทวี
 • กรุณาอย่าเพิ่งนำข้อมูลในรายงานนี้ไปอ้างอิงจนกว่ากระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์