นัดคุยทีมเล็ก งานบริหารจัดการงานสร้างสุขภาคใต้(งบ สช. : กขป.)

นัดคุยทีมเล็ก งานบริหารจัดการงานสร้างสุขภาคใต้(งบ สช. : กขป.)

วัน ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00 - 10:00 น.

โดย kamoltip เมื่อ 27 พ.ค. 62 19:58 น.