สอปร.เชิญตัวแทนกรรมการกองทุนและคนเขียนเรื่องเล่า ร่วมประชุมรวม 77 จังหวัด

สอปร.เชิญตัวแทนกรรมการกองทุนและคนเขียนเรื่องเล่า ร่วมประชุมรวม 77 จังหวัด

วัน พุธ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย kamoltip เมื่อ 23 พ.ค. 62 17:50 น.