verified
กลุ่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ทำกินทำใช้49/1 บ้านบ่อประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
โทร : 0819597385
วิสาหกิจชุมชนเกษตรสุขภาพควนลัง1178 หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 0868887335
กลุ่มเกษตรอินทรีย์คูเต่า69 หมู่ที่ 6 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 0945829900
วิสาหกิจชุมชนอาเซียนอาศรมบ้านหูแร่156/8 ซ.สวัสดิ์สกูลแพทย์ บ้านหูแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 0864022862
เกษตรอินทรีนวัตวิถีสร้างชาติ43 หมู่ที่ 6 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 0936851502
เกษตรอินทรีย์รายย่อย
โทร :
ป่าร่วมยาง "วนเกษตร" - เกษตรสวนยางพารา (FSC)?? จังหวัดสงขลา
โทร : ??
สวนนายขุ้ย (ทดสอบ)1 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 001000000
กลุ่มเกษตรอินทรีย์นิคมฉลุง หมู่ 7
โทร :
ธนาคารต้นไม้?? จังหวัดสงขลา
โทร : ????
มูลนิธิชุมชนสงขลาอาคารชิตยาแมนชั่น ชั้น 1 เลขที่ 73 ซ.5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 074-221286 , 086-4892086
cancel
กลุ่มที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
-
โทร :
Papatson
โทร :
pisit
โทร :
Tree cups Phang Nga coffee2/6
โทร : 0809215081
usanee
โทร :
WS.suwanfarm
โทร :
กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาปรังพัฒนา
โทร :
กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา
โทร :
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ต.บ่อแดง34
โทร : 0898784310
กลุ่มเกษตรธรรมชาติ (green smile )
โทร : 0655533911
กลุ่มเกษตรธรรมชาติบ้านคลองยอ
โทร :
กลุ่มเกษตรปลอดภัยหน้ากองบิน56 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
โทร : 0819634887
กลุ่มเครื่องแกงวิสาหกิจชุมชนบ้านควนเจดีย์เลขที่ 33
โทร : 0612257933
กลุ่มจักสานบ้านคลองทราย
โทร :
กลุ่มจักสานไม้ไผ่ บ้านทุ่ง
โทร :
กลุ่มดาวเรือง-รักบ้านเกิด
โทร :
กลุ่มน้ำพริกตาแดง
โทร :
กลุ่มแปรรูปกุ้งเคยบ้านทุ่งโดน
โทร :
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขา ตำบลฉลุง
โทร :
กลุ่มวิสาหกิจคนพอเพียงหัวใจเดียวกันบางแก้ว
โทร :
กลุ่มสตรีบ้านท่าคลองอำเภอโคกโพธิ์
โทร :
กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านพ่อเทพ
โทร :
กลุ่มสบู่ตาลโตนด โหนด นา เล11/4
โทร : 081-2757156
กลุ่มสวนผักบ้านโคกหาร
โทร :
กลุ่มอาเซียนอาศรมชุมชนทุ่งนุ้ย
โทร :
กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด
โทร :
เกลอกรีนตรัง
โทร :
เกษตรกรขุนตัดหวายธาตุ4
โทร :
เกษตรกรขุนตัดหวายธาตุ4ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โทร : 0892940902
เกษตรกรต้นแบบ
โทร : 0630783785
เกษตรชุมชนบ้านห้วยโอน
โทร : 0867473256
เกษตรธาตุ 4
โทร :
เกษตรสีเขียว
โทร :
เกษตรสีเขียว
โทร :
เกษตรสีเขียวบ้านโหนด5 หมู่ที่ 7 ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โทร : 0848612443
แกงไตปลาแห้งของดีเมืองเหลียน
โทร :
ขนมปักษ์ใต้โบราณ สูตรดั้งเดิม
โทร :
ข้าวเบายอดม่วงตรัง119/2​ ถ.บ้านโพธิ์​ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โทร : 0839696159
เขาหลักโฮมสเตย์
โทร :
ครัวงามตรัง CareSea
โทร :
เครือข่ายวิจัยชาวนาปัตตานี
โทร :
เครือข่ายสวนยางตัวอย่าง
โทร :
เครื่องแกงรวมใจ
โทร :
จักสานต้นคลุ้มนาทอน(วังตง)
โทร :
จันทร์หอม Shop
โทร :
เฉลิมพงษ์ ชาติวัฒนา
โทร : 0618860964
ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัดตรัง
โทร :
ชมรมผู้สูงอายุ บ้านปลักปรือ
โทร :
ชุมชนบ้านโพธิ์
โทร :
ชุมชนละงู
โทร :
ชุมชนสาริกา
โทร :
เชื่อมเหล็ก
โทร :
ซัมเมอร์ ออร์แกนิคฟาร์ม
โทร :
ดอนออร์แกนิค
โทร :
ตลาดน้ำคลองแห
โทร :
ตลาดรถเขียว1178 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 086-8887335
ใต้ร่มบุญ
โทร :
ทักษ์ดนัย
โทร :
ท่าด่านข้าวกล้องอินทรีย์
โทร :
ทุเรียนเจ๊เล็ก (ไม่ชุบยาฆ่าแมลง)
โทร :
เทศบาลเมืองปัตตานี
โทร :
ธนวินท์ บ้านสวน เกษตรเก้ายอด
โทร :
ธนาคารต้นไม้ บือมัง ยะลาตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โทร : 0980430075
ธนาคารต้นไม้”คนปลูกต้นไม้”
โทร :
ธนาคารต้นไม้ยะลา
โทร :
ธนาคารต้นไม้ยะลา
โทร :
นวพร
โทร :
นายหมีมัลเบอรี่11 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 000000000
นาอินทรีย์โคกสะบ้า
โทร :
นุชลิน มกสูงเนิน
โทร :
บ้านทุ่ง
โทร :
บ้านเศษผ้า
โทร :
บ้านสวนจันทริก
โทร :
บ้านสวนจันผา
โทร :
บ้านสวนพิราวรรณ89/1 ถ.หนองลิง- บางกล่ำ
โทร : 0869414999
ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา73 ซอย5 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 0935818863
ปลาส้มโคกพิลาสตูล
โทร :
ปลาส้ม
โทร :
เป้ชบาตานี
โทร :
ฟาร์มสุข - เกษตรปลอดภัย
โทร :
มหัสจรรย์หินสี
โทร :
มาลาตี สาลํา61 หมู่ที่ 3 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โทร : 0862953903
แม่ทอง ขนมคูเต่า
โทร :
ยาง
โทร :
ราตรี
โทร :
ร้านค้าชุมชนตำบลขอนคลาน
โทร :
ร้านค้าชุมชนบ้านหัวทางละงู
โทร :
ร้านแต่งสวย
โทร :
ร้านปลาจิ้งจั้งรสเลิศ
โทร :
ร้านรักสวน
โทร :
ร้านศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ
โทร :
รุกขมรดก
โทร :
ไร่นาสวนผสมบ้านปลักคล้า
โทร :
ลำขนุน D-coco by we oil
โทร :
วิจิตรา
โทร :
วิสาหกิจ​ชุมชน​ส้ม​จุก​จะนะ35 หมู่ที่ 2 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โทร : 0892957981​
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านละมอ
โทร :
ศูนย์เกษตรอินทรีย์ภาคใต้(สวนผักภูธาร)
โทร :
สมาพันธ์เกษตรยั่งยืนสงขลา
โทร :
สวนเกษตรธาตุ 4
โทร : 0815410681
สวนทรัพย์สุวรรณ89 ซ.เจริญจิตต์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 0815403928
สวนทวีโชค
โทร :
สวนนายต้นกล้า
โทร :
สวนเบญจพฤกษ์190/1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 084 1728446,084 1960715
สวนป่ายางยั่งยืนตำบลวังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา
โทร :
สวนผักคนเมือง
โทร :
สวนผักลุงนุ้ย - ป้าสาว1162 หมู่ที่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 0964632147
สวนมะนาวแม่เขียว
โทร :
สวนยางยั่งยืนทดสอบ
โทร :
สวนยางยั่งยืน
โทร :
สวนยางยั่งยืนอำเภอรัตภูมิ113 หมู่ที่ 2 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทร : 0867472427
สวนลุงขัน1180 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 0865984540
สวนวงษ์ชนะ
โทร :
สวนไอดิน​ อิ่มสุข109/6 บ้านหูแร่​ ​หมู่​3
โทร : 0927172719
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด155/1 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร :
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จำกัด
โทร :
หนอนหนังสือ
โทร :
หวานเย็น
โทร :