กลุ่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ทำกินทำใช้

49/1 บ้านบ่อประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
โทร : 0819597385

วิสาหกิจชุมชนเกษตรสุขภาพควนลัง

1178 หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 0868887335

กลุ่มเกษตรอินทรีย์คูเต่า

69 หมู่ที่ 6 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 0945829900

วิสาหกิจชุมชนอาเซียนอาศรมบ้านหูแร่

156/8 ซ.สวัสดิ์สกูลแพทย์ บ้านหูแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 0864022862

เกษตรอินทรีนวัตวิถีสร้างชาติ

43 หมู่ที่ 6 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 0936851502

เกษตรอินทรีย์รายย่อย


โทร :

ป่าร่วมยาง "วนเกษตร" - เกษตรสวนยางพารา (FSC)

?? จังหวัดสงขลา
โทร : ??

สวนนายขุ้ย (ทดสอบ)

1 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 001000000

กลุ่มเกษตรอินทรีย์นิคมฉลุง หมู่ 7


โทร :

ธนาคารต้นไม้

?? จังหวัดสงขลา
โทร : ????

กลุ่มที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

-


โทร :

pisit


โทร :

Tree cups Phang Nga coffee

2/6
โทร : 0809215081

WS.suwanfarm


โทร :

กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาปรังพัฒนา


โทร :

กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา


โทร :

กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ต.บ่อแดง

34
โทร : 0898784310

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ (green smile )


โทร : 0655533911

กลุ่มเกษตรธรรมชาติบ้านคลองยอ


โทร :

กลุ่มเกษตรปลอดภัย

หน้ากองบิน56 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
โทร : 0819634887

กลุ่มเครื่องแกงวิสาหกิจชุมชนบ้านควนเจดีย์

เลขที่ 33
โทร : 0612257933

กลุ่มจักสานบ้านคลองทราย


โทร :

กลุ่มจักสานไม้ไผ่ บ้านทุ่ง


โทร :

กลุ่มดาวเรือง-รักบ้านเกิด


โทร :

กลุ่มน้ำพริกตาแดง


โทร :

กลุ่มแปรรูปกุ้งเคยบ้านทุ่งโดน


โทร :

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขา ตำบลฉลุง


โทร :

กลุ่มวิสาหกิจคนพอเพียงหัวใจเดียวกันบางแก้ว


โทร :

กลุ่มสตรีบ้านท่าคลองอำเภอโคกโพธิ์


โทร :

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านพ่อเทพ


โทร :

กลุ่มสบู่ตาลโตนด โหนด นา เล

11/4
โทร : 081-2757156

กลุ่มสวนผักบ้านโคกหาร


โทร :

กลุ่มอาเซียนอาศรมชุมชนทุ่งนุ้ย


โทร :

กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด


โทร :

เกลอกรีนตรัง


โทร :

เกษตรกรขุนตัดหวายธาตุ4

ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โทร : 0892940902

เกษตรกรขุนตัดหวายธาตุ4


โทร :

เกษตรกรต้นแบบ


โทร : 0630783785

เกษตรชุมชนบ้านห้วยโอน


โทร : 0867473256

เกษตรธาตุ 4


โทร :

เกษตรสีเขียว


โทร :

เกษตรสีเขียว


โทร :

เกษตรสีเขียวบ้านโหนด

5 หมู่ที่ 7 ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โทร : 0848612443

แกงไตปลาแห้งของดีเมืองเหลียน


โทร :

ขนมปักษ์ใต้โบราณ สูตรดั้งเดิม


โทร :

ข้าวเบายอดม่วงตรัง

119/2​ ถ.บ้านโพธิ์​ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โทร : 0839696159

เขาหลักโฮมสเตย์


โทร :

ครัวงามตรัง CareSea


โทร :

เครือข่ายวิจัยชาวนาปัตตานี


โทร :

เครือข่ายสวนยางตัวอย่าง


โทร :

เครื่องแกงรวมใจ


โทร :

จักสานต้นคลุ้มนาทอน(วังตง)


โทร :

จันทร์หอม Shop


โทร :

เฉลิมพงษ์ ชาติวัฒนา


โทร : 0618860964

ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัดตรัง


โทร :

ชมรมผู้สูงอายุ บ้านปลักปรือ


โทร :

ชุมชนบ้านโพธิ์


โทร :

ชุมชนละงู


โทร :

ชุมชนสาริกา


โทร :

เชื่อมเหล็ก


โทร :

ซัมเมอร์ ออร์แกนิคฟาร์ม


โทร :

ดอนออร์แกนิค


โทร :

ตลาดน้ำคลองแห


โทร :

ตลาดรถเขียว

1178 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 086-8887335

ใต้ร่มบุญ


โทร :

ทักษ์ดนัย


โทร :

ท่าด่านข้าวกล้องอินทรีย์


โทร :

ทุเรียนเจ๊เล็ก (ไม่ชุบยาฆ่าแมลง)


โทร :

เทศบาลเมืองปัตตานี


โทร :

ธนวินท์ บ้านสวน เกษตรเก้ายอด


โทร :

ธนาคารต้นไม้ บือมัง ยะลา

ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โทร :

ธนาคารต้นไม้”คนปลูกต้นไม้”


โทร :

ธนาคารต้นไม้ยะลา


โทร :

ธนาคารต้นไม้ยะลา


โทร :

นวพร


โทร :

นายหมีมัลเบอรี่

11 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 000000000

นาอินทรีย์โคกสะบ้า


โทร :

นุชลิน มกสูงเนิน


โทร :

บ้านทุ่ง


โทร :

บ้านเศษผ้า


โทร :

บ้านสวนจันทริก


โทร :

บ้านสวนจันผา


โทร :

บ้านสวนพิราวรรณ

89/1 ถ.หนองลิง- บางกล่ำ
โทร : 0869414999

ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา

73 ซอย5 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 0935818863

ปลาส้มโคกพิลาสตูล


โทร :

ปลาส้ม


โทร :

เป้ชบาตานี


โทร :

มหัสจรรย์หินสี


โทร :

มาลาตี สาลํา

61 หมู่ที่ 3 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โทร : 0862953903

มูลนิธิชุมชนสงขลา

อาคารชิตยาแมนชั่น ชั้น 1 เลขที่ 73 ซ.5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 074-221286 , 086-4892086

แม่ทอง ขนมคูเต่า


โทร :

ยาง


โทร :

ราตรี


โทร :

ร้านค้าชุมชนตำบลขอนคลาน


โทร :

ร้านค้าชุมชนบ้านหัวทางละงู


โทร :

ร้านแต่งสวย


โทร :

ร้านปลาจิ้งจั้งรสเลิศ


โทร :

ร้านรักสวน


โทร :

ร้านศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ


โทร :

รุกขมรดก


โทร :

ไร่นาสวนผสมบ้านปลักคล้า


โทร :

ลำขนุน D-coco by we oil


โทร :

วิสาหกิจ​ชุมชน​ส้ม​จุก​จะนะ

35 หมู่ที่ 2 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โทร : 0892957981​

วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านละมอ


โทร :

ศูนย์เกษตรอินทรีย์ภาคใต้(สวนผักภูธาร)


โทร :

สมาพันธ์เกษตรยั่งยืนสงขลา


โทร :

สวนเกษตรธาตุ 4


โทร : 0815410681

สวนทรัพย์สุวรรณ

89 ซ.เจริญจิตต์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 0815403928

สวนทวีโชค


โทร :

สวนนายต้นกล้า


โทร :

สวนเบญจพฤกษ์

190/1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 084 1728446,084 1960715

สวนป่ายางยั่งยืนตำบลวังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา


โทร :

สวนผักคนเมือง


โทร :

สวนผักลุงนุ้ย - ป้าสาว

1162 หมู่ที่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 0964632147

สวนมะนาวแม่เขียว


โทร :

สวนยางยั่งยืนทดสอบ


โทร :

สวนยางยั่งยืน


โทร :

สวนยางยั่งยืนอำเภอรัตภูมิ

113 หมู่ที่ 2 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทร : 0867472427

สวนลุงขัน

1180 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 0865984540

สวนวงษ์ชนะ


โทร :

สวนไอดิน​ อิ่มสุข

109/6 บ้านหูแร่​ ​หมู่​3
โทร : 0927172719

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด

155/1 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร :

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จำกัด


โทร :

หนอนหนังสือ


โทร :

หวานเย็น


โทร :