สาระเกษตรอินทรีย์

เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา Songkhla Green Smile ลงตรวจแปลงเพื่อรับรองมาตรฐานSGS-PGS รอบที่สาม วันที่สาม

@25 ก.ย. 63 21:58

วันที่ 24 กันยายน 2563  เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา Songkhla Green  Smile ลงตรวจแปลงเพื่อรับรองมาตรฐานSGS-PGS รอบที่สาม รอบนี้ลงต่อกัน 3 วัน แต่ละครั้งจะมีกรรมการตรวจแปลงจากภาคส่วนต่างๆลงด้วยกัน ตัวอย่างรายชื่อคณะกรรมการตรวจแปลง

1.พี่นก สสจ.สงขลา
2.น้องตา พัฒนาที่ดิน

3.พี่เป็ด รพ.หาดใหญ่

4.น้องออย รพ.หาดใหญ่

5.พี่ปู ตัวแทนเกษตรกร

6.น้องปลา ตัวแทนเกษตรกร

7.พี่สุย ตัวแทนเกษตรกร

8.ตัวแทน มูลนิธิชุมชนสงขลา

9.ตัวแทน บ.ประชารัฐฯ

กรรมการแต่ละคนจะมีแบบฟอร์มให้ความเห็น แบ่งงานกันเช่น จับพิกัด ถ่ายภาพ ดูแปลงตามหลักเกณฑ์ธรรมนูญเครือข่ายฯ รอบนี้น้องปลา live การลงแปลงทุกครั้งเพื่อเก็บภาพแต่ละมุมของแปลง และปชส.ไปในตัว

เมื่อผ่านการกลั่นกรอง ออกใบรับรองให้แล้ว สามารถนำผลผลิตเข้าสู่ครัวรพ.และตลาดกรีนสมายหาดใหญ่ และจำหน่ายผ่านตลาดรถเขียว พร้อมนำข้อมูลลงสู่ระบบแอพฯGreensmile การมีตัวแทนหน่วยงานลงไปร่วมตรวจแปลงร่วมกับตัวแทนเกษตรกรทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจกระบวนการผลิตของเกษตรกร ต่างช่วยมองแปลงการผลิตได้รอบด้านมากขึ้น ทั้งยังเกิดความสัมพันธ์ที่ดีเป็นฐานการเป็นเครือข่ายต่อไป

เครือข่าย SGS - PGS สงขลา ลงตรวจแปลงรอบสาม วันที่สอง

@23 ก.ย. 63 10:00

เพื่อสุขภาพของประชาชน

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

ทีมตรวจแปลงของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา ลงตรวจแปลงรอบที่ ๓ วันที่สอง  จำนวน ๕ แปลงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานSGS-PGS มีตัวแทนเครือข่ายเกษตรฯ บ.ประชารัฐฯ มูลนิธิชุมชนสงขลา รพ.หาดใหญ่ ร่วมลงตรวจแปลง

More