ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาครั้ง 1/2563

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาครั้ง 1/2563

วัน พฤหัสบดี 9 มกราคม 2563 เวลา 14:30 - 10:00 น.

สถานที่ ศาลากลาง จังหวัดสงขลา

โดย kamoltip เมื่อ 8 ม.ค. 63 08:38 น.