งานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่(ตรัง) เน้นประเด็นผู้สูงอายุ (คุณปราณีเข้าร่วม)

งานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่(ตรัง) เน้นประเด็นผู้สูงอายุ (คุณปราณีเข้าร่วม)

วัน พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

โดย kamoltip เมื่อ 26 มิ.ย. 62 09:57 น.