ประชุมหารือการพัฒนาเครือข่ายการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเปราะบางในสงขลาเพื่อวางแผนสนับสนุนงานด้าน CSR (สมาคมอาสาสร้างสุข)

ประชุมหารือการพัฒนาเครือข่ายการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเปราะบางในสงขลาเพื่อวางแผนสนับสนุนงานด้าน CSR (สมาคมอาสาสร้างสุข)

วัน เสาร์ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย kamoltip เมื่อ 24 มิ.ย. 62 10:19 น.