นัดคุยทีมงานเทศบาลนครหาดใหญ่ (คุณรุจิยา/คุณอาบทิพย์)

นัดคุยทีมงานเทศบาลนครหาดใหญ่ (คุณรุจิยา/คุณอาบทิพย์)

วัน เสาร์ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30 - 10:00 น.

โดย kamoltip เมื่อ 7 มิ.ย. 62 13:48 น.