คุณชิตมีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2/2562

คุณชิตมีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2/2562

วัน ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ สช.

โดย kamoltip เมื่อ 29 พ.ค. 62 12:47 น.