คุณชาคริตเป็นวิทยากร การอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นโปร่งใส : Local Integrity and Transparency รุ่น 7 ร่วมเสวนา ระบบสารสนเทศ

คุณชาคริตเป็นวิทยากร การอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นโปร่งใส : Local Integrity and Transparency รุ่น 7 ร่วมเสวนา ระบบสารสนเทศ

วัน พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00 - 10:00 น.

โดย kamoltip เมื่อ 17 พ.ค. 62 17:14 น.