เวทีรายงานความคืบหน้างานสร้างสุขภาคใต้ (เขต 11+เขต 12)

เวทีรายงานความคืบหน้างานสร้างสุขภาคใต้ (เขต 11+เขต 12)

วัน เสาร์ 22 มิถุนายน 2562 - อาทิตย์ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย kamoltip เมื่อ 2 พ.ค. 62 09:09 น.