ร่วมด้วยช่วยกัน "พัฒนางานคนพิการในเขตเมืองหาดใหญ่"

โดย kamoltip on February,24 2015 15.53

งานร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเขตเมือง...งานด้านคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในเขตเมืองแล้วเผลอๆแทบจะเป็นเรื่องเดียวกัน

วันนี้ศูนย์บริการสาธารณสุขท.3 เทศบาลนครหาดใหญ่ที่รับผิดชอบ 3 ชุมชนได้แก่ สุภาพอ่อนหวาน หน้าค่ายเสนาณรงค์ ทักษิณเมืองทอง

ชวนทีมงานมาร่วมกำหนดแนวทางการทำงาน ศูนย์ฯที่นี่มีคนพิการ 33 คนแต่มีชื่อและที่อยู่ที่พอติดตามตัวได้ 12 คน

ส่วนที่เหลือยังต้องใช้ความสามารถของคณะกรรมการชุมชนในการลงค้นหา

การดูแลสมาชิกในชุมชนด้วยกันเป็นอีกหนึ่งความพยายามในเขตเมืองภายใต้โอกาสที่เครือข่ายความช่วยเหลือมีไม่น้อย

หากสามารถจับมือกันทำงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐานได้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด

เครือข่ายท้องถิ่นสงขลาร่วมปักธงจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่

โดย kamoltip on March,05 2019 14.33

"เครือข่ายท้องถิ่นสงขลาร่วมปักธงจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่"

เขียนโดย ชาคริต ดภชะเรือง

วันที่ 5 มีนาคม 2562
มูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดสงขลาชวนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป้าหมาย ๒๒ ตำบล ที่ห้อง ceo ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด วันนี้มาร่วมได้ ๑๔ ตำบล
เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ทั้งนำเสนอและแจกคู่มือการทำงานประกอบการทำความเข้าใจ

การได้มาของ ๒๒ ตำบลประกอบด้วย ตำบลที่ร่วมกับอบจ.และสปสช.จัดทำศูนย์สร้างสุขชุมชนดูแลคนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง คนยากลำบาก หรือร่วมกับศปจ.สงขลาเก็บข้อมูลคนยากลำบากฯ ร่วมกับ ๔pw เรื่องการจัดการขยะ การขับเคลื่อนเกษตรสุขภาพ หรือร่วมกับพชอ. หรือตำบลที่เครือข่ายแนะนำมา หรือตำบลที่เครือข่ายประสานงานมาต้องการเข้าร่วม

ท่านท้องถิ่นจังหวัดให้แนวทางว่า ท้องถิ่นเป็นงานบริการประชาชน เป้าหมายทั้ง ๑๗ ประการตรงกับภารกิจของท้องถิ่นที่จะดำเนินการอยู่แล้ว ประชาชนและสังคมได้ประโยชน์มากทีมที่มาช่วยจะเป็นการเสริมพลัง การมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของของประชาชนจะทำให้เกิดความยั่งยืน

ท่านยกตัวอย่างการจัดการขยะที่เป็นปัญหาร่วม สงขลาได้ร่วมกับม.จุฬาวิจัยการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนนำร่องที่ต.พะวงกับต.รัตภูมิ ชั่งน้ำหนักขยะเปียกในแต่ละครัวเป็นเวลา ๑ เดือน นำมาคำนวณการเกิดมีเทนอันจะส่งผลไปเกิดภาวะโลกร้อน หากจัดการขยะเปียกในครัวเรือนได้จะนำไปสู่การสร้างหลักประกันชีวิต นำคาร์บอนเครดิตที่ได้ไปคิดคะแนนแปลงมาเป็นมูลค่าต่อไป

ทต.ระโนด ยกตัวอย่างการจัดการขยะ นำกระเป๋าถือที่ทำมาจากซองกาแฟ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สามารถนำมาต่อยอดสร้างเป็นข้อตกลง หรือกติกาชุมชน หรือธรรมนูญชุมชนได้ทั้งสิ้น

นายกสินธพ อบต.ท่าข้ามเสริมว่าการทำธรรมนูญตำบลเปรียบเสมือนรถที่เติมวีเพาเวอร์ เสริมพลังขับเคลื่อน การทำธรรมนูญ ความคิดเชิงบวกจะช่วยปรับพฤติกรรมหรือวิธีคิดของผู้คน ดำเนินการจากเล็กไปใหญ่ สร้างต้นแบบแล้วไปขยายผล

อาจารย์ณัฎฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล จากม.ราชภัฏฯทีมกลางช่วยสะท้อนว่าธรรมนูญจะใช้กระบวนการนำ คำตอบจะอยู่ที่ตำบล จะทำกี่ด้าน กี่เป้าหมาย กระบวนการจะนำไปสู่คำตอบ

แนวทางดำเนินการต่อไป

๑.แต่ละตำบลกลับไปหารือกับผู้บริหารให้คำตอบการเข้าร่วมอีกครั้ง ยืนยันการเข้าจัดทำธรรมนูญ โดยมีช่องทางสื่อสารกลางคือกลุ่ม line "ตำบลน่าอยู่สงขลา"

๒.ส่งผู้รับผิดชอบตำบลละ ๑ คนเป็นอย่างน้อยมาร่วมดูงานตำบลท่าข้าม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำธรรมนูญตำบลในวันที่ ๕ เมษายน ณ อบต.ท่าข้าม ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น.

๓.ตำบลใดมีความพร้อม สามารถนัดทำความเข้าใจแกนนำในพื้นที่(๓๐-๕๐ คนที่เป็นตัวแทนความคิดจากแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง) ให้นัดหมายทีมกลางจังหวัดลงไปช่วยทำความเข้าใจ กำหนดเป้าหมายร่วม จัดตั้งคณะทำงาน ดำเนินการได้ก่อนวันที่ ๕ โดยไม่ต้องรอการพัฒนาศักยภาพ หรือจะนัดประชุมคณะทำงานก่อนเพื่อทำความเข้าใจก่อนนัดหมายแกนนำพื้นที่ก็ได้เช่นกัน

ทุเรียนแพ็ค

โดย Jarernpong Promsorn on July,02 2016 12.08

ทุกเรียนแกะเสร็จ แบ่งแพ็คขาย เพื่อความสะดวกของลูกค้า ไม่ใช้โฟม แต่ใช้ชานอ้อย เพราะรักสิ่งแวดล้อม
ราคาเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล สนใจโปรดสอบถามเจ๊เล็ก 081-595-5071

ทุเรียนกวน (1KG)

โดย Jarernpong Promsorn on July,02 2016 11.42

ขายทุเรียนไม่หมดแล้วไปไหน .. !?! สิ่งที่เจ๊เล็กทำคือ เลือกทุเรียนที่สุกงอมใส่ไว้ในกล่องสุญญากาศ แช่ไว้ในตู้เย็น รอจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอที่จะกวนลงกระทะ และนั่นคือที่มาของทุเรียนกวนเจ๊เล็ก ที่อร่อยลือเลื่องไปทั้งซอย 6 ถนนคลองเรียน 2 อำเภอหาดใหญ่ เพราะเหนียวไม่เกินเคี้ยว นุ่มหยุ่น ๆ แต่ไม่เละ หอมอร่อยเพราะทำจากทุเรียนแท้ ๆ สุกงอมที่สุดแล้วเอามากวนด้วยไฟอ่อนอย่างยาวนาน แม้จะเหน็ดเหนื่อย แต่ก็เป็นเคล็ดวิชาที่เจ๊เล็กสืบทอดมาจากตระกูลเพื่อให้ได้มาซึ่งทุเรียนกวนอร่อยล้ำ

อนึ่ง ราคาและจำนวน แปรผันไปตามฤดูกาล สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เจ๊เล็ก 081-959-5071

ทุเรียนหมอนทอง ก้านยาว ชะนี เรียนบ้าน

โดย Jarernpong Promsorn on July,02 2016 11.00

ทุเรียนสด ๆ จากสวนวังใหญ่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา คัดเลือกด้วยตัวเองมาสู่แผงหน้าบ้านเล็ก ๆ ที่ถนนคลองเรียน 2 ซอย 6 อำเภอหาดใหญ่ ทุกลูกปลูกโดยชาวสวนท้องถิ่น คัดเฉพาะที่แก่พอกินจนถึงสุกกินอร่อยมาขายในหาดใหญ่ ที่สำคัญคือ ไม่ผ่านการชุบยาฆ่าแมลง ยาป้ายขั้ว ยาเร่งสุกใด ๆ จึงอร่อยและปลอดภัยสำหรับทุกคน

สนใจสอบถามก่อนมาแวะซื้อได้ที่ เจ๊เล็ก 081-959-5071

โครงการ"เหลียวหลังแลหน้างานพัฒนาสังคมสู่ประชาคมอาเชี่ยน"

โดย chitscf2552 on September,17 2014 14.52

18 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลาง พมจ.สงขลา จัดประชุมอนุกรรมการทั้งจังหวัดที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา หลังจากนายจรัส ชุมปาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา กล่าวรายงาน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด บรรยายพิเศษและกล่าวเปิดงาน มีเวทีเสวนา โดย วีระศักดิ์ ศรีพรหมมา ผอ.สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมฯ สุคนธ์ เจริญกุล นายกเหล่ากาชาด ชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา เสาวนีย์ ประทีปทองนายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ เกรียงไกร คมขำ ประธานสภาเด็กและเยาวชน ดำเนินรายการโดยนาถนภา ทินกร  เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ

งานพัฒนากลไกบูรณาการระดับพื้นที่จังหวัดตรัง เกิดแล้วในนาม "สภาคนตรัง"

โดย kamoltip on February,20 2013 12.52

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  วงกลางของตรัง สรุปบทเรียนการก้าวย่าง พัฒนากลไกกองเลขากลางเพื่อช่วยงาน "สภาคนตรัง" รวมพลคนตรังคิดสร้างสรรค์เพื่อบ้านตัวเอง

นาทวี - พื้นที่ใหม่ในการทำฐานข้อมูลคนพิการ

โดย Little Bear on December,21 2012 10.08

21 ธันวาคม 2555 - การร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานฐานข้อมูลคนพิการในอำเภอนาทวี ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จฯ นาทวี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รพ.สต. มูลนิธิชุมชนสงขลา เข้าร่วมในการหาแนวทางในการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลคนพิการในอำเภอนาทวีให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

นำเสนอการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการจังหวัดสงขลา

โดย Little Bear on September,19 2012 10.04

19 กันยายน 2555 - ชาคริต โภชะเรือง ได้นำเสนอเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการประจำจังหวัดสงขลาให้กับที่ประชุมของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2555 ณ ห้องประชุมงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

"การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ได้เลือกดำเนินการในพื้นที่นำร่องในระดับอำเภอ คืออำเภอนาหม่อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลคนพิการซึ่งได้มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว รวมทั้งเฝ้าระวังคนพิการที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวคนพิการ อาจจะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสมรรถภาพในลักษณะรายบุคคล โดยมีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล, อายุ, เพศ, ที่อยู่, สิทธิการรักษาพยาบาล, สวัสดิการที่ได้รับ (ด้านการแพทย์, สังคม, อาชีพ, การศึกษา) เป็นต้น โดยเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับองค์กรคนพิการ, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยการจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลของคนพิการแต่ละรายได้ ผ่านทางเว็บไซท์ www.ข้อมูลชุมชน.com ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 (สปสช.)"

บทบาทองค์กรในการดูแลคนพิการ

โดย Little Bear on August,06 2012 10.42

เวทีพัฒนาเครือข่ายคนพิการอำเภอนาหม่อม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 จัดที่ อบต.นาหม่อม ได้มีการนำเสนอบทบาทภารกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริม ดูแลแะพัฒนาคนพิการ โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมานำเสนอ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 • เน้นสวัสดิการทางการแพทย์ 4 ด้าน คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
 • ดูแลคนพิการให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ สวัสดิการทางการแพทย์ (บัตร-สิทธิการรักษา บัตรทอง ท.74)
 • นาหม่อมมี 3 รพ.สต.
 • มี อสม. ในการดูแลสุขภาพ โดย อสม. 1 คน ดูแลกี่หลังคาเรือน
 • มีฐานข้อมูลคนพิการบน JHSIS ที่ต้องดูแลให้มีการปรับปรุงเป็นปัจจุบันตลอดเวลา (การ discharge)
 • ออกบัตรคนพิการ(ประสานกับ พมจ.) ตามการวินิจฉัยของแพทย์
 • ฟื้นฟูสภาพคนพิการ โดยประสานกับ รพ.สต. และ โรงพยาบาล โดยดูแลทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
 • ส่งเสริมสุขภาพคนพิการ เยี่ยมบ้าน จัดกิจกรรม
 • ป้องกันโรคคนพิการ โรคระบาด ดูแลสิ่งแวดล้อม
 • รักษาพยาบาล ให้สิทธิ ท.74
 • ตรวจสอบว่าได้รับสิทธิจาก อบต. หรือไม่? ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับ อบต.

สภาคนพิการ

 • ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ
 • จัดตั้งกองทุนกลางสำหรับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา

 • จดทะเบียนคนพิการ

กศน. อำเภอ

 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย
 • พัฒนาทักษะ จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้
 • ยังมีกิจกรรมกับคนพิการน้อยมาก
 • นาหม่อม ยังไม่มีครู กศน.สำหรับสอนคนพิการ (มีตำแหน่งแต่ยังไม่มีบุคลากร)
 • มี กศน. ตำบล
 • ตามนโยบายจะมีครู กศน.พื้นที่ สอนคนพิการโดยเฉพาะ ลงไปในพื้นที่

อบต.

 • พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ
 • สวัสดิภาพทางสังคม
 • สนับสนุนงบประมาณ
 • (กำลัง)ร่วมกับ สปสช. จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูคนพิการ (หรือผู้มีแนวโน้มจะพิการ?)

อสม.

 • ดูแลคนพิการ

ประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภาคีภาคใต้

โดย Little Bear on June,12 2012 13.54

12 มิถุนายน 2555 - ภาคีตระกูล ส. (สสส. สช. สปสช. สกว. พอช. สพม.) ภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาควิชาการ ได้มาร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของภาคีในภาคใต้ไปสู่การปฎิรูปประเทศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมีแนวคิดเปิดกรอบการทำงานไร้พรมแดน/ไร้องค์กร แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง มีการบูรณาการข้อมูล mapping งานในหลายมิติ เน้นงานคุณภาพในพื้นที่ กรทบทวน/ประเมินฐานงานในพื้นที่ มีกลุ่มร่วมคิดร่วมคุย ตามธรรมชาติ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกำหนดเป้าหมายร่วม เติมเต็มในส่วนที่ขาด แล้วแยกกันดำเนินการหรือร่วมกันตามความสนใจ

หลังจากคุณชิต ได้กล่าวต้อนรับในฐานะของประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา และนายแพทย์ธีรวัฒน์ กร... ได้กล่าวถึงที่มาของการสร้างความร่วมมือ แต่ละภาคีความร่วมมือได้นำเสนอรูปธรรมแนวทาความร่วมมือใน 3 ประเด็นคือ

 1. การพัฒนากลไกเชิงบูรณาการระดับเขต (7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง)
 2. การพัฒนากลไกเชิงบูรณากรระดับจังหวัด
 3. ประเด็นการทำงานร่วมระดับเขตและจังหวัด

หาดสมิหลา

โดย Little Bear on April,07 2012 13.59

หาดสมิหลา ชายทะเลเมืองสงขลาซึ่งเปรียบเสมือนห้องรับแขกธรรมชาติที่ต้อนรับผู้มาเยือนเรื่อยมาจนปัจจุบันหาดสมิหลาอยู่ทางตอนเหนือของชายทะเลเมืองสงขลาถัดจากแหลมสนอ่อนทอดยาวไปจรดแหลมสมิหลาที่อยู่ท้ายหาดทางด้านใต้ เป็นชายหาดสวยงามน่าเดินเล่นทรายขาวละเอียด น้ำไม่ลึกมาก เล่นน้ำได้ดี ตลอดแนวจัดเป็นสถานที่พักผ่อนทางวิ่งออกกำลังกาย จุดชมวิวที่มีทิวทัศน์ของเกาะหนู เกาะแมวเป็นฉากหลังมีปฏิมากรรมรูปนางเงือกนั่งอยู่บนโขดหิน อันเป็นสัญลักษณ์ของสมิหลาพร้อมด้วยรูปปั้นแมวและหนูที่บอกเล่าตำนานของเกาะหนูเกาะแมวเป็นที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวตั้งใจมาเยือนเมื่อมาถึงจังหวัดสงขลา

การเดินทางไปยังแหลมสมิหลา

หาดสมิหลา อยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา ห่างจากตลาดสดเทศบาลเพียง 2.5 กม. การเดินทางสะดวกมีถนนเลียบชายหาดตลอดแนว

กิจกรรมที่น่าสนใจในแหลมสมิหลา

 • ชมทิวทัศน์แหลมสมิหลาและทะเลสงขลา
 • ชมปฏิมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสมิหลา
 • พักผ่อนในบรรยากาศชายทะเล
 • เดิน-วิ่งออกกำลังกาย

ที่มา www.siamfreestyle.com

21 items(1/3) 2 3 Next » Last »|