การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อหาแนวทางดูแลคนพิการเทศบาลนครหาดใหญ่

by Little Bear @29 ก.ย. 57 17:19 ( IP : 49...235 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , สงขลา
 • photo , 640x427 pixel , 46,434 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 51,768 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 37,962 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 43,885 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 33,427 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 43,125 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 41,608 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 191,159 bytes.
 • photo , 1365x2048 pixel , 188,745 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 49,746 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 49,730 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 53,743 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 44,812 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 43,369 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 41,163 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 184,778 bytes.
 • photo , 1365x2048 pixel , 192,341 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 192,083 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 49,368 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 46,405 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 44,812 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 49,730 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 41,723 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 52,319 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 170,928 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 43,369 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 53,743 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 186,904 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 54,577 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 171,155 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 49,746 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 47,648 bytes.

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อหาแนวทางดูแลคนพิการเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ ทำกลุ่มย่อย 4 ด้านได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา การสวัสดิการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเชิญคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรคนพิการมาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่มาจากการเก็บแบบสอบถามจำนวน 312 คน(จากคนพิการ 1199 คน) และในช่วงบ่ายมีตัวแทนผู้บริหารมาร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ส่วนใหญ่เป็นผู้พิการทางกายและความเคลื่อนไหว สาเหตุความพิการมาจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และแต่กำเนิดตามลำดับ ซึ่งต่อไปจะมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบ 100% ควบคู่กับการพัฒนากลไกคณะทำงานกลางและชมรมคนพิการเทศบาลนครหาดใหญ่

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4398
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง