การประชุมพัฒนาเครือข่ายข้าวอินทรีย์สงขลา

by Little Bear @27 ก.ย. 57 18:08 ( IP : 49...203 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , สงขลา
 • photo , 640x427 pixel , 39,069 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 38,044 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 45,950 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 37,423 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 39,540 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 34,984 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 46,361 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 33,676 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 43,962 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 36,946 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 38,192 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 43,398 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 43,208 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 28,239 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 44,711 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 72,397 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 66,176 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 69,060 bytes.
 • photo , 1365x2048 pixel , 163,477 bytes.
 • photo , 1365x2048 pixel , 185,411 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 60,754 bytes.

การประชุมพัฒนาเครือข่ายข้าวอินทรีย์สงขลาวันนี้ ที่สสว.12 ได้เห็นแนวทางของการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ อบจ.ปี 58 จะมีการทำศูนย์อบเมล็ดพันธุ์ข้าว วัดหนองถ้วย ต.ตะเครียะ ทางหอการค้ามองว่าในอดีตข้าวในสงขลาเคยเลี้ยงคนในคาบสมุทรมลายู(ข้าวระโนด) พันธุ์ข้าวของเราเคยชนะเลิศระดับโลก(ส่งข้าวเป็นเลียง/ข้าวมีชีวิต)ต่อมาการผลิตของเกษตรกรเปลี่ยนไป เสนอแนะให้ทำนาให้สอดคล้องกับผู้บริโภค ทำข้าวเฉพาะถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ ครูคำนึง จากจะโหนง ทำ“ข้าวไฮโดรโปนิก” ทำนาแบบใช้ล้อยาง/ปล้องบ่อ/วงบ่อ ปลูกได้ปีละ 4 ครั้ง ใช้แผงโซลาเซลสูบน้ำลงนา ทำแบบนาโยน ไม่พักนา ควบคุมปัจจัย ใช้พันธุข้าวดอกพะยอม ใช้ปุ๋ยน้ำ(น้ำหมักจากปลา) คุณสุวินัยจากสทิงพระ นำต้นอ่อนข้าวสาลี มาทำน้ำคลอโรฟีล ปรับสมดุลร่างกาย โดยสรุปกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่ยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเอง ช่วยตนเอง มากกว่าหน่วยงานสนับสนุน โดยเฉพาะเกษตรภาคใต้มีความหลากหลายมากกว่าภาคอื่น

จากศักยภาพของพื้นที่การผลิตข้าวอินทรีย์ในสงขลา แนวทางการพัฒนาต่อในปี 58

1.  รายย่อยมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า 2. การพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ 3. การรวมกลุ่มการผลิต ควบคุมคุณภาพ ลดค่าใช้จ่ายของต้นทุนปัจจัยการผลิต พัฒนาเครือข่ายภาพรวม 4. การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ข้าวที่ชุมชนการผลิตต้องการ พันธุ์พื้นบ้านที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ มีจุดกระจายเมล็ดพันธุ์ตามชุมชน 5. ระบบฐานข้อมูลข้าวสงขลาครบวงจร เมล็ดพันธุ์ พื้นที่การเก็บเมล็ดพันธุ์ พื้นที่การผลิต ปริมาณผลผลิต การตลาด การขาย ข้อมูลต้นทุนการผลิต (เคมีและอินทรีย์) ใน www.ข้อมูลชุมชน.com สร้างองค์ความรู้ในการจัดการศัตรูข้าว การพัฒนาพันธุ์ข้าวชุมชนโดยธรรมชาติ ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที 6.  พัฒนารูปแบบการทำงานแบบภาคีเครือข่าย (รัฐ ชุมชน เอกชน ท้องถิ่น ) สร้างนโยบายการสนับสนุนรายย่อย จัดทำข้อมูลที่ชัดเจนและเสนอแผนงานโครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกมิติ เครือข่ายครูภูมิปัญญาด้านข้าวสงขลา 7. การตลาดที่เป็นธรรม เชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้บริโภคโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยทั้ง 5 เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต รวมผลผลิต ต่อรองราคา พัฒนาเมล้ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว 8. สร้างช่องทางการตลาดในเฟชบุ๊ค ในชื่อ "ข้าวอินทรีย์สงขลา" 9. จัดมหกรรมข้าวอินทรีย์สงขลา ร่วมกับหอการค้าจังหวัด มหาวิทยาลัย อปท.และภาคีเครือข่าย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4512
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง