ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

โครงการ"เหลียวหลังแลหน้างานพัฒนาสังคมสู่ประชาคมอาเชี่ยน"

  • photo  , 640x480 pixel , 107,208 bytes.
  • photo  , 640x480 pixel , 58,522 bytes.
  • photo  , 640x480 pixel , 45,000 bytes.
  • photo  , 640x480 pixel , 53,287 bytes.

18 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลาง พมจ.สงขลา จัดประชุมอนุกรรมการทั้งจังหวัดที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา หลังจากนายจรัส ชุมปาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา กล่าวรายงาน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด บรรยายพิเศษและกล่าวเปิดงาน มีเวทีเสวนา โดย วีระศักดิ์ ศรีพรหมมา ผอ.สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมฯ สุคนธ์ เจริญกุล นายกเหล่ากาชาด ชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา เสาวนีย์ ประทีปทองนายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ เกรียงไกร คมขำ ประธานสภาเด็กและเยาวชน ดำเนินรายการโดยนาถนภา ทินกร  เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4929
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง