รายงานการเยี่ยมบ้าน

รายงานการเยี่ยมบ้าน

รายงานการเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562
พื้นที่010203040506070809101112
- 1 - - - - - - - - - -
ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 - - - - - - - - - - -
ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 1 - - - - - - - - - -
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 - - - - - - - - - - -
อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - 2 - - - - - - - - - -
ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง - 3 - - - - - - - - - -
ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 - - - - - - - - - - -
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต - 1 - - - - - - - - - -
จังหวัดยะลา - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี - 3 - - - - - - - - - -
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - 41 - - - - - - - - - -
ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 21 - - - - - - - - - - -
ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - 2 - - - - - - - - - -
ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 19 47 - - - - - - - - - -
ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 - - - - - - - - - - -
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 3 30 - - - - - - - - - -
ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 76 - - - - - - - - - - -
ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 2 16 - - - - - - - - - -
ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 2 - - - - - - - - - - -
ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 13 34 - - - - - - - - - -
ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา - 1 - - - - - - - - - -
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4 4 - - - - - - - - - -
ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 - - - - - - - - - - -
ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 5 - - - - - - - - - -
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 12 3 - - - - - - - - - -
ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 62 - - - - - - - - - - -
ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 51 - - - - - - - - - - -
ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 45 45 - - - - - - - - - -
ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 74 - - - - - - - - - - -
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 42 10 - - - - - - - - - -
ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 48 3 - - - - - - - - - -
อำเภอละงู จังหวัดสตูล - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 - - - - - - - - - - -
ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 - - - - - - - - - - -
ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 - - - - - - - - - - -
รวม 487 270 - - - - - - - - - -

** คลิกบนตัวเลขเพื่อดูรายละเอียดการเยี่ยมบ้าน