รายงานการเยี่ยมบ้าน

รายงานการเยี่ยมบ้าน

รายงานการเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562
พื้นที่010203040506070809101112
- - 1 1 - - - - - - - -
ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ - - 1 - - - - - - - - -
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ - - - 1 - - - - - - - -
อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร - - 1 - - - - - - - - -
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร - - - 12 - - - - - - - -
ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร - - - 6 - - - - - - - -
ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร - - - 26 - - - - - - - -
ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร - - - 47 - - - - - - - -
ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร - - - 24 - - - - - - - -
ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร - - - 42 - - - - - - - -
ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 16 - - - - - - - -
ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 13 - - - - - - - -
ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 3 - - - - - - - -
ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 8 - - - - - - - -
ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 4 - - - - - - - -
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - 1 4 - - - - - - - -
ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 2 - - - - - - - -
ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 10 - - - - - - - -
ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 4 - - - - - - - -
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 9 - - - - - - - -
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 2 - - - - - - - - -
ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 3 1 - - - - - - - -
ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 4 - - - - - - - - -
ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 11 3 - - - - - - - -
ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 8 - - - - - - - - -
ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 - - 3 - - - - - - - -
ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 4 2 - - - - - - - -
ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 109 39 - - - - - - - -
ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 16 17 - - - - - - - -
ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 36 2 - - - - - - - -
ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 7 1 - - - - - - - -
ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 1 - - - - - - - - -
ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 27 - - - - - - - - -
ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 8 8 - - - - - - - -
ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 1 - - - - - - - - - -
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 - - - - - - - - - - -
อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - 2 - - - - - - - - - -
ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 27 - - - - - - - - -
ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 34 - - - - - - - - -
ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 14 - - - - - - - - -
ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 24 - - - - - - - - -
ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 12 - - - - - - - - -
ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 7 - - - - - - - - -
ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 16 - - - - - - - - -
ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 32 - - - - - - - - -
ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 23 - - - - - - - - -
ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - 1 35 - - - - - - - - -
ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 3 - - - - - - - - -
ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 14 - - - - - - - - -
ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง - - 10 - - - - - - - - -
ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง - - 41 - - - - - - - - -
ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง - - 5 - - - - - - - - -
ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - - 17 - - - - - - - - -
ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - - 19 - - - - - - - - -
ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - 1 40 - - - - - - - - -
ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - - 12 - - - - - - - - -
ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - - 110 - - - - - - - - -
ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - - 18 - - - - - - - - -
ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - - 1 - - - - - - - - -
ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง - 3 - - - - - - - - - -
ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - - 19 - - - - - - - - -
ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - 1 2 - - - - - - - - -
ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - - 23 - - - - - - - - -
ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - - 15 - - - - - - - - -
ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง - - 1 - - - - - - - - -
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - 5 28 - - - - - - - - -
ตำบลชุมพล อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - - 1 - - - - - - - - -
ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - 1 14 - - - - - - - - -
ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - - 1 - - - - - - - - -
ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - - 2 - - - - - - - - -
ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - - 18 - - - - - - - - -
ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - 11 1 - - - - - - - - -
ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 - - - - - - - - - - -
จังหวัดยะลา - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี - 1 - - - - - - - - - -
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี - 1 - - - - - - - - - -
จังหวัดสงขลา - - 1 - - - - - - - - -
ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - 6 - - - - - - - - - -
ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - 87 - - - - - - - - - -
ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 21 55 - - - - - - - - - -
ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - 2 - - - - - - - - - -
ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 19 114 11 - - - - - - - - -
ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 8 - - - - - - - - - -
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 3 49 7 - - - - - - - - -
ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 76 - - - - - - - - - - -
ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 2 112 - - - - - - - - - -
ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 2 - - - - - - - - - - -
ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - 88 - - - - - - - - - -
ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา - - 3 - - - - - - - - -
ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 13 34 - - - - - - - - - -
ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา - - 1 - - - - - - - - -
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4 2 2 1 - - - - - - - -
ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 - 2 - - - - - - - - -
ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - - 1 - - - - - - - - -
ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 5 - - - - - - - - - -
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 12 9 12 4 - - - - - - - -
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา - 1 - 1 - - - - - - - -
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา - 55 - - - - - - - - - -
ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล - - - 15 - - - - - - - -
ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล - - - 32 - - - - - - - -
ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 62 - - - - - - - - - - -
ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 51 - - - - - - - - - - -
ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 45 45 - 54 - - - - - - - -
ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล - - - 1 - - - - - - - -
ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 74 - - - - - - - - - - -
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 42 10 - - - - - - - - - -
ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 48 3 3 1 - - - - - - - -
อำเภอละงู จังหวัดสตูล - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 - - - - - - - - - - -
ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 - - - - - - - - - - -
ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 - - - - - - - - - - -
อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - 1 - - - - - - - - -
รวม 487 730 923 417 - - - - - - - -

** คลิกบนตัวเลขเพื่อดูรายละเอียดการเยี่ยมบ้าน