รายงานการเยี่ยมบ้าน

รายงานการเยี่ยมบ้าน

รายงานการเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562
พื้นที่010203040506070809101112
- - - - - - - 3 - - - -
1 - 3 2 2 193 666 136 - - - -
ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ - - 1 - - - - - - - - -
ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ - - - - - 1 - - - - - -
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ - - - 1 - - - - - - - -
ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ - - - - - - 1 - - - - -
อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร - 1 - - - - - - - - - -
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี - - - - 1 - - - - - - -
ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร - - 1 - - - - - - - - -
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร - - - 12 - - - - - - - -
ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร - - - 6 - - - - - - - -
ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร - - - 49 - - - - - - - -
ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร - - - 61 - - - - - - - -
ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร - - - 28 - - - - - - - -
ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร - - - 62 - - - - - - - -
ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร - - - 3 - - - - - - - -
ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 16 - - - - - - - -
ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 13 - - - - - - - -
ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 3 - - - - - - - -
ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 8 - - - - - - - -
ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 4 - - - - - - - -
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - 1 4 - - - - - - - -
ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 2 - - - - - - - -
ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 10 - - - - - - - -
ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 4 - - - - - - - -
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - - - 9 - - - - - - - -
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร - - - 2 - - - - - - - -
ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร - - - 17 - - - - - - - -
ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร - - - 24 - - - - - - - -
ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร - - - 1 - - - - - - - -
ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร - - - 19 - - - - - - - -
ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร - - - 6 - - - - - - - -
ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร - - - 19 - - - - - - - -
ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร - - - 17 - - - - - - - -
ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร - - - 4 - - - - - - - -
ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร - - - 5 - - - - - - - -
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 2 - - - - - - - - -
ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 3 1 - - - - - - - -
ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 4 - - - - - - - - -
ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 11 3 - - - - - - - -
ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 8 - - - - - - - - -
ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 - - 3 - - - - - - - -
ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 4 2 - - - - - - - -
ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 109 39 - - - - - - - -
ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 16 17 - - - - - - - -
ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 36 2 - - - - - - - -
ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 7 1 - 4 - - - - - -
ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 1 - - - - - - - - -
ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 27 - - - - - - - - -
ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - - 8 8 - - - - - - - -
ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง - - - - 3 4 - - - - - -
ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง - - - - - 1 - - - - - -
ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 1 - - - - - - - - - -
ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง - - - - - 6 - - - - - -
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 - - - - - - - - - - -
ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง - - - - - 5 - - - - - -
ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง - - - - 5 - - - - - - -
ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง - - - - 2 - - - - - - -
ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง - - - - 9 - - - - - - -
อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง - - - - 14 - - - - - - -
ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง - - - - 1 - - - - - - -
ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - - - - - 3 - - - - - -
ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - - - - - 2 1 - - - - -
ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - - - - - - 2 - - - - -
ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส - - - - - 1 - - - - - -
ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส - - - - 10 4 - - - - - -
ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส - - - - 5 - - - - - - -
ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส - - - - 8 - - - - - - -
ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - 1 - - 1 - - - - - - -
ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - 2 - - 1 - 1 - - - - -
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี - - - - - 2 1 2 - - - -
ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี - - - - 1 - - - - - - -
ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี - - - - 1 - - - - - - -
ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี - - - - 1 - - - - - - -
ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี - - - - 2 - - - - - - -
ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี - - - - 1 - - - - - - -
ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี - - - - 1 - - - - - - -
ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี - - - - 1 - - - - - - -
ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี - - - - 1 - - - - - - -
ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี - - - - 1 - - - - - - -
ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี - - - - 1 - - - - - - -
ตำบลคลองมานิง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี - - - - 1 - - - - - - -
ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี - - - - 1 - - - - - - -
ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี - - - - 3 - - - - - - -
ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี - - - - 2 - - - - - - -
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี - - - - 1 - - - - - - -
ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี - - - - 2 - - - - - - -
ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี - - - - 2 - - - - - - -
ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี - - - - 1 - - - - - - -
ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง - - - 2 - - - - - - - -
ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง - 1 - - - 1 - - - - - -
ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 27 - - - - - - - - -
ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 34 - - - - - - - - -
ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 14 - - - - - - - - -
ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 24 - - - - - - - - -
ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 12 - - - - - - - - -
ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 7 - - - - - - - - -
ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 16 - - - - - - - - -
ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 32 - - - - - - - - -
ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 23 - - - - - - - - -
ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - 1 35 - - - - - - - - -
ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 3 - - - - - - - - -
ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - - 14 - - - - - - - - -
ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง - - 10 - - - - - - - - -
ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง - - 41 2 - - - - - - - -
ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง - - 5 - - - - - - - - -
ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - - 17 - - - - - - - - -
ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - - 19 - - - - - - - - -
ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - 1 40 - - - - - - - - -
ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - - 12 - - - - - - - - -
ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - - 110 - - - - - - - - -
ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - - 18 - - - - - - - - -
ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง - - 1 - - - - - - - - -
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง - 3 - 2 - - - - - - - -
ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - - 19 - - - - - - - - -
ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - 1 2 - - - - - - - - -
ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - - 23 - - - - - - - - -
ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - - 15 1 - - - - - - - -
ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง - - 1 - - - - - - - - -
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - 5 28 - - - - - - - - -
ตำบลชุมพล อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - - 1 - - - - - - - - -
ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - 1 14 - - - - - - - - -
ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - - - 1 - - - - - - - -
ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - - 1 - - - - - - - - -
ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - - 2 - - - - - - - - -
ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - - 18 - - - - - - - - -
ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - 11 1 - - - - - - - - -
ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 - - - - - - - - - - -
จังหวัดยะลา - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา - - - - 1 - - - - - - -
ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - - - - - 1 - - - - - -
ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง - - - - - - - 1 - - - -
ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี - 1 - - - - - - - - - -
อำเภอบ้านเช่า จังหวัดลพบุรี - - - - - - 1 - - - - -
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ - - - - - 1 - - - - - -
จังหวัดสงขลา - - 1 - - 1 3 - - - - -
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - - - - - - 4 - - - - -
ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา - - - - - - - 2 - - - -
ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา - - - - - 1 1 1 - - - -
ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - - - - - - 3 - - - - -
ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - - - - - - - 2 - - - -
ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - - - - - - 10 2 - - - -
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - - - - - - 3 - - - - -
ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 1 - - - -
ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - 6 - - - - 16 11 - - - -
ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - - - - - - 2 - - - - -
ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - - - - - - 5 24 - - - -
ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - - - - - - - 1 - - - -
ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 1 - - - -
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - - - - - - - 1 - - - -
ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - 87 - - - - 2 6 - - - -
ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 21 55 - - - - 9 3 - - - -
ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - 2 - - - - - 96 - - - -
ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 19 114 10 3 7 2 60 81 - - - -
ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 8 - - - - 1 38 - - - -
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 3 49 7 - - - 6 61 - - - -
ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 76 - - - 8 - 4 - - - - -
ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 2 112 - - - - 1 3 - - - -
ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 2 - - - - - - 113 - - - -
ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - 88 - - - - 9 2 - - - -
ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา - - - - - 1 - 1 - - - -
ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา - - - - - - - 1 - - - -
ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา - - 3 - 1 1 1 - - - - -
อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา - - - - - 1 - - - - - -
ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา - - - - - - 16 - - - - -
ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 - - - - -
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - - - - - 1 - - - - - -
ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - - - - - 3 - - - - - -
ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - - - - - 1 - - - - - -
ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - - - - - - 2 - - - - -
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - - - - - 1 - - - - - -
ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 1 - - - -
ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา - - - - - - - 12 - - - -
ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 2 - - - -
ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา - - - - - - - 1 - - - -
ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 10 - - - -
ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 - - - - -
อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 1 - - - -
ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 13 33 - - - 2 24 - - - - -
ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา - - - - - - 11 1 - - - -
ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา - - - - - - - 2 - - - -
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา - - - - - 9 1 - - - - -
ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 1 - - - -
ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา - - - - - 15 59 29 - - - -
ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา - 1 - - - - 1 - - - - -
ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา - - - - - 2 4 2 - - - -
ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา - - - - - 4 1 - - - - -
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 1 - - - -
ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 25 - - - -
ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา - - - - - - - 19 - - - -
ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา - - - - - - 6 - - - - -
ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา - - - - 2 - - 2 - - - -
ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา - - - - - - 10 9 - - - -
ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา - - - - - - 11 3 - - - -
ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 14 - - - -
ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา - - - - - - 2 11 - - - -
ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา - - 1 - - - - - - - - -
ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา - - - - - - - 1 - - - -
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4 2 2 1 - - - - - - - -
ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - 1 - 1 - 1 1 - - - - -
ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - - - - - 1 - - - - - -
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - - - - - - 21 - - - - -
ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - - 1 - - - 1 - - - - -
ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 5 - - - - 1 2 - - - -
ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - - - - - - - 1 - - - -
ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - - - - - - 6 - - - - -
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 12 9 12 4 22 9 18 5 - - - -
ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา - - - - - - 2 - - - - -
ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา - - - - - - 2 - - - - -
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา - 1 - 1 3 6 2 22 - - - -
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา - - - - - 1 - 12 - - - -
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา - 55 - 59 - 30 33 21 - - - -
ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล - - - 32 - - - - - - - -
ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล - - - 80 - - - - - - - -
ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล - - - 40 19 - - - - - - -
อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล - - - - 29 - - - - - - -
ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล - - - - 69 - - - - - - -
ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล - - - - 25 - - - - - - -
ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 62 - - - - - - - - - - -
ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 51 - - - - - - - - - - -
ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 45 45 - 54 - - - - - - - -
ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล - - - 1 - - - - - - - -
ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 74 - - - - - - - - - - -
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 42 10 - - 47 - - - - - - -
ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 48 3 3 3 11 - - - - - - -
อำเภอละงู จังหวัดสตูล - 1 - - - - - - - - - -
ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 - - - - - - - - - - -
ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 - - - - - - - - - - -
ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 - - - - - - - - - - -
ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล - - - 1 - - - - - - - -
ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล - - - - 1 - - - - - - -
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 3 - - - - -
ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 2 - - - - -
ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 1 - - - - -
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 2 - - - - -
ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 6 - - - - -
ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 2 - - - - -
ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 14 - - - - -
ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 4 - - - - -
อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - 1 - - - - - - - - -
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 2 - - - - -
ตำบลพ่วงพรหมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 5 - - - - -
ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 2 - - - - -
ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 2 - - - - -
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 1 - - - - -
ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 2 - - - - -
ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 9 - - - - -
ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - - - - - - 5 - - - - -
รวม 486 729 922 775 331 322 1148 803 - - - -

** คลิกบนตัวเลขเพื่อดูรายละเอียดการเยี่ยมบ้าน