รายงานผู้สูงอายุ

 • พื้นที่
 • เพศ
 • อายุ
 • ศาสนา
 • สมรส
 • การศึกษา
 • ดัชนีมวลกาย
 • รายละเอียด
 • แสดงรายชื่อ
จำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่
อำเภอจำนวน(คน)%
คลองหอยโข่ง 1 0.03%
จะนะ 1 0.03%
นาทวี 152 4.28%
บางกล่ำ 1 0.03%
ระโนด 44 1.24%
รัตภูมิ 28 0.79%
สะบ้าย้อย 997 28.09%
สะเดา 5 0.14%
สิงหนคร 2 0.06%
หาดใหญ่ 1,950 54.95%
เมืองสงขลา 368 10.37%
รวมทั้งสิ้น 3,549 100%

หมายเหตุ

 • แหล่งที่มาของข้อมูลจากการสำรวจในบางพื้นที่
 • กรุณาอย่าเพิ่งนำข้อมูลในรายงานนี้ไปอ้างอิงจนกว่ากระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์