รายงานผู้สูงอายุ

 • พื้นที่
 • เพศ
 • อายุ
 • ศาสนา
 • สมรส
 • การศึกษา
 • ดัชนีมวลกาย
 • รายละเอียด
 • แสดงรายชื่อ
จำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่
อำเภอจำนวน(คน)%
คลองหอยโข่ง 2 0.05%
จะนะ 27 0.70%
นาทวี 195 5.08%
บางกล่ำ 16 0.42%
ระโนด 44 1.15%
รัตภูมิ 34 0.88%
สทิงพระ 2 0.05%
สะบ้าย้อย 1,006 26.18%
สะเดา 20 0.52%
สิงหนคร 45 1.17%
หาดใหญ่ 1,953 50.83%
เทพา 1 0.03%
เมืองสงขลา 497 12.94%
รวมทั้งสิ้น 3,842 100%

หมายเหตุ

 • แหล่งที่มาของข้อมูลจากการสำรวจในบางพื้นที่
 • กรุณาอย่าเพิ่งนำข้อมูลในรายงานนี้ไปอ้างอิงจนกว่ากระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์