แบบสำรวจโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนในเขตชุมชนเมือง ปี 2559ตามนโยบาย “15 วาระสงขลา”

เทศบาลชุมชนหัวหน้าครัวเรือนสมาชิกภาพถ่ายสร้างโดยเลขอ้างอิงวันที่สร้าง
1 เทศบาลนครสงขลา วชิราซอยคี่ นาง เผียน อ่อนคง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 13 katkaew 2 25-03-2559 10:34 รายละเอียด
2 เทศบาลนครสงขลา วชิราซอยคู่ นาง สุกัญญา แซ่ซี
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 1 katkaew 3 25-03-2559 10:54 รายละเอียด
3 เทศบาลนครสงขลา พาณิชย์สำโรง นาง โสภา เพ็ชรขาว
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 8 katkaew 34 26-03-2559 02:43 รายละเอียด
4 เทศบาลนครสงขลา พาณิชย์สำโรง นาย ชาตรี ศรีเจริญ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 8 katkaew 36 26-03-2559 02:55 รายละเอียด
5 เทศบาลนครสงขลา พาณิชย์สำโรง นาย จบ ชูแย้ม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
5 11 katkaew 38 26-03-2559 03:08 รายละเอียด
6 เทศบาลนครสงขลา ศาลาเหลือง นาย ยาว ขุนฤทธิ์แก้ว
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 10 katkaew 41 26-03-2559 03:33 รายละเอียด
7 เทศบาลนครสงขลา ศาลาเหลือง นาง ปริก หอวุ้น
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 10 katkaew 43 26-03-2559 03:49 รายละเอียด
8 เทศบาลนครสงขลา วชิราซอยคู่ นาง สุกัญญา แซ่ซี
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 44 26-03-2559 04:01 รายละเอียด
9 เทศบาลนครสงขลา บ่อนวัว นาง วรรณา สุขโชค
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
6 5 katkaew 45 26-03-2559 04:21 รายละเอียด
10 เทศบาลนครสงขลา บ่อนวัว นางสาว วิภาดา เชื้อจ่าย
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 5 katkaew 46 26-03-2559 05:01 รายละเอียด
11 เทศบาลนครสงขลา บ่อนวัว นาง พา สานุกูล
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 5 katkaew 47 26-03-2559 05:25 รายละเอียด
12 เทศบาลนครสงขลา บ่อนวัว นาง นีม แสงสีดำ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 5 katkaew 48 26-03-2559 05:35 รายละเอียด
13 เทศบาลนครสงขลา วัดตีนเมรุ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 5 katkaew 50 26-03-2559 05:44 รายละเอียด
14 เทศบาลนครสงขลา วัดตีนเมรุ นาย คณีวุฒิ สาตรพันธุ์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 3 katkaew 51 26-03-2559 05:50 รายละเอียด
15 เทศบาลนครสงขลา วัดตีนเมรุ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 5 katkaew 52 26-03-2559 06:02 รายละเอียด
16 เทศบาลนครสงขลา ศาลาหัวยาง นาย ดลธวิช สุวรรณภัคดี
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 6 katkaew 54 26-03-2559 08:45 รายละเอียด
17 เทศบาลนครสงขลา ศาลาหัวยาง นาย ใจ แกล้วทรนงค์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 8 katkaew 55 26-03-2559 09:00 รายละเอียด
18 เทศบาลนครสงขลา วชิราซอยคี่
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 - katkaew 56 26-03-2559 10:22 รายละเอียด
19 เทศบาลนครสงขลา สวนมะพร้าว นาง สมจิต สังแก้วป่า
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 6 katkaew 57 26-03-2559 10:31 รายละเอียด
20 เทศบาลนครสงขลา รพ.สงขลาเก่า นาย ธนสิน ศิริครินทร์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 - katkaew 58 26-03-2559 10:46 รายละเอียด
21 เทศบาลนครสงขลา หลังตำหนักเขาน้อย
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
5 9 katkaew 59 26-03-2559 10:56 รายละเอียด
22 เทศบาลนครสงขลา ตำหนักเขาน้อย นาง อุดมรัตน์ ศิริทัศน์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
7 - katkaew 61 26-03-2559 11:20 รายละเอียด
23 เทศบาลนครสงขลา หลังตำหนักเขาน้อย
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 8 katkaew 63 26-03-2559 14:05 รายละเอียด
24 เทศบาลนครสงขลา หลังตำหนักเขาน้อย นางสาว ผาณิต แสงวรรณ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
7 10 katkaew 64 26-03-2559 14:13 รายละเอียด
25 เทศบาลนครสงขลา มิตรเมืองลุง นาย อาทิตย์ นวลรอด
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 9 katkaew 66 26-03-2559 14:35 รายละเอียด
26 เทศบาลนครสงขลา ร่วมใจพัฒนา
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 7 katkaew 73 27-03-2559 03:18 รายละเอียด
27 เทศบาลนครสงขลา ร่วมใจพัฒนา นาย เสรีย์ ผิวล้วน
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 10 katkaew 74 27-03-2559 03:26 รายละเอียด
28 เทศบาลนครสงขลา ร่วมใจพัฒนา นาย สุชาติ สุวรรณสะอาด
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 10 katkaew 75 27-03-2559 03:37 รายละเอียด
29 เทศบาลนครสงขลา ร่วมใจพัฒนา
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 10 katkaew 76 27-03-2559 03:51 รายละเอียด
30 เทศบาลนครสงขลา นอกสวน
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 7 katkaew 77 27-03-2559 04:03 รายละเอียด
31 เทศบาลนครสงขลา นอกสวน นาย ยืนยง แก้วมาก
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 7 katkaew 79 27-03-2559 06:00 รายละเอียด
32 เทศบาลนครสงขลา นอกสวน
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 7 katkaew 80 27-03-2559 06:12 รายละเอียด
33 เทศบาลนครสงขลา เก้าแสน นาย เจ๊ะหมะ เหมือนรุ่งเรือง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 83 27-03-2559 12:01 รายละเอียด
34 เทศบาลนครสงขลา ย่านเมืองเก่า
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
10 - katkaew 84 27-03-2559 12:08 รายละเอียด
35 เทศบาลนครสงขลา เก้าเส้ง นาย สมชัย ฉายลิ่ม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 - katkaew 85 27-03-2559 12:50 รายละเอียด
36 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ นาง นอม หนูสงวน
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 8 katkaew 87 27-03-2559 13:25 รายละเอียด
37 เทศบาลนครสงขลา สระเกษซอย2 นาง เสริม นวลแก้ว
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 5 katkaew 88 27-03-2559 13:41 รายละเอียด
38 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ นาง ปราณี สังข์ทอง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
7 9 katkaew 90 27-03-2559 13:57 รายละเอียด
39 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ นาง เอิ้น แดงคง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 5 katkaew 92 27-03-2559 14:34 รายละเอียด
40 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนชัยมงคล นาง เชย สุพรรณรัตน์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
6 10 katkaew 94 27-03-2559 15:54 รายละเอียด
41 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนอาชีวะ นาย เนิ่ม มุกประดับ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 - katkaew 95 27-03-2559 16:20 รายละเอียด
42 เทศบาลนครสงขลา สระเกษ นาง บุญรอด เชื่อมดี
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 6 katkaew 96 27-03-2559 16:47 รายละเอียด
43 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนหลังอาชีวะ นาย บุญเหลือ บำรุงสะอาด
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 - katkaew 97 27-03-2559 16:49 รายละเอียด
44 เทศบาลนครสงขลา นอกสวน นาง วรรณา ธงไชย
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 99 27-03-2559 16:54 รายละเอียด
45 เทศบาลนครสงขลา สระเกษ นาย ศิวิไล มณีวงศ์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 6 katkaew 100 27-03-2559 17:02 รายละเอียด
46 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนบ้านบน นาย ระหีม หมัดประสิทธิ์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 6 katkaew 101 27-03-2559 17:07 รายละเอียด
47 เทศบาลนครสงขลา วังเขียว-วังขาว นางสาว นิตย์ อนุโลม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 7 katkaew 102 27-03-2559 17:14 รายละเอียด
48 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนศรีสุดา นาย บุญเสริม ทองไทย
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 - katkaew 103 27-03-2559 17:22 รายละเอียด
49 เทศบาลนครสงขลา วังเขียว-วังขาว นาย ทวีป หนูทอง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 9 katkaew 104 27-03-2559 17:31 รายละเอียด
50 เทศบาลนครสงขลา วังเขียว-วังขาว นาง จันทิพย์ กัณทรัตน์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
5 7 katkaew 105 27-03-2559 17:40 รายละเอียด
51 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนสนามบิน นาย วี สุนันทา
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 6 katkaew 106 27-03-2559 17:41 รายละเอียด
52 เทศบาลนครสงขลา หลังวิทยาลัยพยาบาล นางสาว จิน ทองสุข
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 7 katkaew 107 27-03-2559 17:51 รายละเอียด
53 เทศบาลนครสงขลา บ่อหว้า นาย พา สักกะพงศ์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 9 katkaew 108 27-03-2559 18:00 รายละเอียด
54 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนสนามบิน นาย มานพ ศรีสุนทรโวหาร
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 9 katkaew 109 27-03-2559 18:04 รายละเอียด
55 เทศบาลนครสงขลา บ่อหว้า นาง อรุณ ยาดาฟ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 6 katkaew 110 27-03-2559 18:08 รายละเอียด
56 เทศบาลนครสงขลา บ่อหว้า นาง ดวงเดือน เลีียวดำ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
6 5 katkaew 111 27-03-2559 18:15 รายละเอียด
57 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม นาย วิชิต พงศ์สมุทร
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 5 katkaew 114 27-03-2559 19:06 รายละเอียด
58 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม นาย ทศพร มิ่งสัมพรางค์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 7 katkaew 115 27-03-2559 19:25 รายละเอียด
59 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม นาง มณฑา เดชดี
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
7 10 katkaew 120 28-03-2559 01:29 รายละเอียด
60 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม นาย เฉลิม แซ่เฮ่ง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
5 8 katkaew 121 28-03-2559 02:00 รายละเอียด
61 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม นาย ณรงค์ ช่วยทอง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 5 katkaew 122 28-03-2559 02:15 รายละเอียด
62 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม นางสาว ขวัญสุดา สุวรรณรัตน์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
5 5 katkaew 123 28-03-2559 02:30 รายละเอียด
63 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 6 katkaew 124 28-03-2559 02:50 รายละเอียด
64 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม นาย มนตรี ปลัดจี้
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
7 8 katkaew 125 28-03-2559 03:00 รายละเอียด
65 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 9 katkaew 126 28-03-2559 03:24 รายละเอียด
66 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนไทรงาม นางสาว จูเรียด รู้ฤกษ์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 10 katkaew 127 28-03-2559 03:37 รายละเอียด
67 เทศบาลนครสงขลา ร่วมใจพัฒนา นางสาว นันทพร แซ่งจัง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 6 katkaew 128 28-03-2559 03:51 รายละเอียด
68 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนหัวป้อม นาง จันทร์จำปา
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
7 - katkaew 205 08-04-2559 15:24 รายละเอียด
69 เทศบาลนครสงขลา ริมคลองสำโรง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 - katkaew 207 10-04-2559 13:27 รายละเอียด
70 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนแหล่งพระราม นาง ผ่อน ประกอบชาติ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 208 10-04-2559 13:37 รายละเอียด
71 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนวัดหัวป้อม นาง สุวรรณณี เสลิมเบิก
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
7 - katkaew 209 10-04-2559 13:46 รายละเอียด
72 เทศบาลนครสงขลา วัดหัวป้อม นาย สมพล รอดด้วง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 210 10-04-2559 13:59 รายละเอียด
73 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนวัดหัวป้อม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 - katkaew 211 10-04-2559 14:05 รายละเอียด
74 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนวัดหัวป้อม นาย สมชาย ไกรจันทร์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 - katkaew 212 10-04-2559 14:11 รายละเอียด
75 เทศบาลนครสงขลา วัดหัวป้อม นาย พงศ์เทพ ขาวมาก
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 5 katkaew 213 10-04-2559 14:20 รายละเอียด
76 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนวัดหัวป้อม นางสาว ฟื้น จันทร์หอม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 214 10-04-2559 14:29 รายละเอียด
77 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนหัวป้อม นาย มนตรี ย้อยหมวก
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
5 - katkaew 215 10-04-2559 14:36 รายละเอียด
78 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนหัวป้อม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 - katkaew 217 11-04-2559 16:34 รายละเอียด
79 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนหัวป้อม นาย สุธรรม อินโท
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 - katkaew 218 11-04-2559 17:10 รายละเอียด
80 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนแหลมทราย นาย สมพงษ์ สวัสดิ์ทวี
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 - katkaew 219 11-04-2559 17:20 รายละเอียด
81 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนแหลมทราย
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 - katkaew 220 11-04-2559 17:27 รายละเอียด
82 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนแหลมทราย
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 - katkaew 221 11-04-2559 17:33 รายละเอียด
83 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนแหลมทราย
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 223 12-04-2559 10:38 รายละเอียด
84 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนกุโบร์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 4 katkaew 224 12-04-2559 10:50 รายละเอียด
85 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนกุโบร์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 - katkaew 225 12-04-2559 14:15 รายละเอียด
86 เทศบาลนครสงขลา ชุมชนกุโบร์ นาย ยวน บนนุมาตย์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 8 katkaew 226 12-04-2559 14:23 รายละเอียด
87 เทศบาลนครสงขลา หัวป้อมนอก นาย อดิเทพ ช่างทอง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 10 katkaew 228 19-04-2559 17:15 รายละเอียด
88 เทศบาลนครสงขลา วัดหัวป้อมนอก นาง ภาวินี ตุลาตะโก
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 7 katkaew 229 19-04-2559 17:22 รายละเอียด
89 เทศบาลนครสงขลา นาย กรวิชญ์ ขาวมาก
5 - katkaew 231 20-04-2559 07:10 รายละเอียด
90 เทศบาลนครสงขลา หัวป้อม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
0 - katkaew 233 20-04-2559 11:58 รายละเอียด
91 เทศบาลนครสงขลา หัวป้อม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 - katkaew 234 20-04-2559 12:01 รายละเอียด
92 เทศบาลนครสงขลา แหลมทราย นาง มณี อิ่มทั่ว
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 235 20-04-2559 12:07 รายละเอียด
93 เทศบาลนครสงขลา วัดหัวป้อมนอก นาย อภิลักษณ์ วิลาสินี
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 - katkaew 236 20-04-2559 12:11 รายละเอียด
94 เทศบาลนครสงขลา หัวป้อม นาง สงวน หลีนายน้ำ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 237 20-04-2559 12:19 รายละเอียด
95 เทศบาลนครสงขลา ร่วมใจพัฒนา นางสาว นันทพร แว่งจัง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 238 20-04-2559 12:24 รายละเอียด
96 เทศบาลนครสงขลา ย่านเมืองเก่า
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 239 20-04-2559 12:31 รายละเอียด
97 เทศบาลนครสงขลา แหล่งพระราม นาย ชำนาญ ฤทธิเดช
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 - katkaew 241 20-04-2559 12:40 รายละเอียด
98 เทศบาลนครสงขลา ศาลาเหลือง นาง เพียงพิศ อำมะสุโร
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 10 kamoltip 243 20-04-2559 14:58 รายละเอียด
99 เทศบาลนครสงขลา พัฒนาใหม่ นางสาว อรุณี ทองแดง
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 5 katkaew 245 09-05-2559 10:27 รายละเอียด
100 เทศบาลนครสงขลา พัฒนาใหม่ นาย วินัย วินโยธรรมรักษา
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 4 katkaew 246 10-05-2559 13:48 รายละเอียด
101 เทศบาลนครสงขลา พัฒนาใหม่ นาย วิเชียร วินโยธรรมรักษา
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 4 katkaew 247 10-05-2559 14:18 รายละเอียด
102 เทศบาลนครสงขลา หลังวิทยาลัยพยาบาล นาง แดง ฆังรัตนะ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 4 katkaew 248 10-05-2559 14:39 รายละเอียด
103 เทศบาลนครสงขลา วัดไทรงาม หวน แก้วเอียด
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 4 katkaew 250 10-05-2559 15:27 รายละเอียด
104 เทศบาลนครสงขลา บ่อหว้า นางสาว นิสา บุญมาศ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 4 katkaew 251 11-05-2559 14:34 รายละเอียด
105 เทศบาลนครสงขลา ศาลาเหลือง นาง มลทิพย์ สุขสม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 4 katkaew 252 11-05-2559 15:09 รายละเอียด
106 เทศบาลนครสงขลา ศาลาเหลือง นางสาว สินธู ทองชู
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 4 katkaew 253 11-05-2559 15:35 รายละเอียด
107 เทศบาลนครสงขลา หัวป้อม นาง เอียด สุราตะโก
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 3 katkaew 254 11-05-2559 15:52 รายละเอียด
108 เทศบาลนครสงขลา วัดชัยมงคล นาง ประคอง สุวรรรโณ
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 4 katkaew 255 12-05-2559 14:47 รายละเอียด
109 เทศบาลนครสงขลา บ่อนวัวเก่า นางสาว เลียบ ชุมอินทร์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 4 katkaew 256 12-05-2559 15:29 รายละเอียด
110 เทศบาลนครสงขลา วัดหัวป้อม นาย ยุทธนา ตะวันออก
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
3 4 katkaew 258 12-05-2559 15:49 รายละเอียด
111 เทศบาลนครสงขลา วชิรา นาย ปิยะณัฐ ขวัญสง่า
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
4 - katkaew 262 15-05-2559 00:06 รายละเอียด
112 เทศบาลนครสงขลา ศาลาเหลืองเหนือ นาง ภาณี สุทธิพงศ์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
1 4 katkaew 263 15-05-2559 08:45 รายละเอียด