ชื่อผู้นำครอบครัว 262

ข้อมูลที่อยู่

วชิรา

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
-เนื่องจากบ้านมาลักษณะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ จึงมีปลวกกัดกินส่วนที่เป็นไม้ ทำให้สภาพบ้านไม่แข็งแรงเสี่ยงต่อการอยู่อาศัย
-บ้านมีลักษณะเป็น 2 ส่วน ส่วนนึงเป็น 2 ชั้น และอีกส่วนเป็นชั้นเดียว ทำให้ต้องใส่รางน้ำฝนตรงกลางบ้าน จึงมีปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมต้องหาภาชนะรองบ่อยครั้ง และมีหลังคารั่วซึมบริเวณส่วนชั้นเดียว
-คู่ระบายน้ำเสีย ต้องใช้ร่วมกับบ้านอื่น ทำให้น้ำระบายไม่ทัน และไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากมีกำแพงกั้นอยู่
-พื้นที่บริเวณโดยรอบบ้านมีลักษณะน่ากลัวในเวลากลางคืน เนื่องจากเป็นซอยตันและมีบ้านเช่านักศึกษานักเรียนเยอะ จึงเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและการมั่วสุ่มของวัยรุ่น
-เนื่องที่จากที่บ้านได้เลี้ยงสุนัขจำนวน 6 ตัว จึงมีพื้นที่อาศัยคับแคบ เพราะต้องผูกมัดสุน้ขทุกตัว ไม่สามารถปล่อยไปไหนได้ กลัวมีปัญหากับเพื่อนบ้านและกลัวสุนัขผสมพันธุ์กันเอง เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการพาไปทำหมัน

-ต้องการอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ได้แก่ สารเคมีกำจัดปลอก ไม้สำหรับทดแทนในส่วนที่ผุพังจากปลวกกัดกิน
-ต้องการรางน้ำฝนสำเร็จรูป เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วซึม และสามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่าของเดิม (ของเดิมเป็นแผ่นสังกะสี)
-ต้องการพาสุนัขไปทำหมัน

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
-ชุดชั้นในสำหรับผู้ชายและผู้หญิงไม่เพียงพอ
-หมอน ผ้าหุ้ม ไม่เพียงพอ (เนื่องจากเคยประสบเหตุการณ์บ้านไฟไหม้บ้าน)

-ต้องการชุดชั้นในสำหรับผู้ชายและผู้หญิงเพิ่ม
-ต้องการหมอนและผ้าหุ่ม

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
-เนื่องจากพ่อและแม่ต้องค้าขายร่วมกัน จึงมีรายรับอยู่แค่ทางเดียว ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ทำให้ส่งผลกระทบกับอาหารการกิน
-ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอจึงต้องกู้เงินนอกระบบมาหมุนเวียน แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เพราะทุกครั้งที่ขายของเสร็จก็ต้องส่งเจ้าหนี้หมด ทำให้มีเงินไม่เพียงพอกับการซื้ออาหารการกิน
-เนื่องจากที่บ้านเลี้ยงสุนัข 6 ตัว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงพอกับอาหารของสุนัข

-ต้องการอาหารแห้งและยาสามัญประจำบ้าน เพื่อทดแทนในยามฉุกเฉิน
-ต้องการอาหารสำหรับสุนัข

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
-พ่อป่วยเป็นเบาหวาน จึงทำให้รายรับน้อยลงและลำบากกับดำเนินชีวิตเป็นอยู่ เพราะเนื่องจากมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงทำให้ทำงานหนักไม่ได้มากเหมือนก่อน
-เมื่อเวลาพ่อป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาล ส่งผลให้แม่ต้องลำบากมาก เพราะต้องจัดการทุกอย่างคนเดียว (แม่เป็นคนอ้วน ปกติจะเดินจะนั่งก็ลำบากอยู่แล้วและสุขภาพก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนปกติเช่นกัน และอีกอย่างแม่ก็เป็นคนกลัวๆกล้าๆ ทำอะไรไม่ค่อยเป็น ส่งผลทำให้ลำบากเวลาต้องอยู่เฝ้าพ่อ) ของก็ไม่ได้ขายทำให้ขาดรายได้เพิ่มขึ้น

-ต้องการค่ารักษาพยาบาล

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

-เนื่องจากมีค้าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบมาหมุนเวียนจึงไม่มีเงินออมไว้ยามฉุกเฉินเลย
-ต้องการเงินเพื่อปิดเงินกู้นอกระบบ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

15,000.00 บาท/เดือน
15,000.00 บาท
2 คน
-เนื่องพ่อป่วยเป็นโรคเบาหวาน จึงไม่สามารถทำงานหนักได้ เลยต้องช่วยแม่ขายของแทน
-น้องชายกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลยยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากไม่มีใบรับรองการศึกษา
-รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
-อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขายของชำรุด (รถพ่วง 3 ล้อ ) และมีปัญหาเรื่องสถานที่ขายของ
-รายได้ต่อเดือนต้องเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในบ้าน จึงไม่เพียงพอ


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : ต้องการซ่อมแซมรถเพื่อใช้ขายของ

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้
-

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

-อยากให้ภาครัฐช่วยเข้าช่วยเหลือ

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

-ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ
-เงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายภายในบ้าน
-ซ่อมแซมรถที่ใช้ขายของและสถานที่ขายของแบบถาวร
-อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน