ชื่อผู้นำครอบครัว 185

ข้อมูลที่อยู่

มงคลหรรษา

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
เป็นบ้านเช่า ซึ่งมีปัญหาค้างค่าเช่าบ้านมาเป็นเวลาหลายเดือนเนื่องจากไม่สามารถทำงานได้ งานทำไม่ค่อยมี มีปัญหาเรื่องที่อยู่มากจะต้องย้ายออกสิ้นเดือนแลไม่รู้จะไปหาที่อยู่ที่ใหน
ต้องการเรื่องการช่วยหาที่อยู่ให้ ช่วยเรื่องหนี้สินค่าเช้าบ้านประมาณ 1,6000 บาท เนื่องจากเจ้าของบ้านเช่าก็ช่วยมาหลายเดือนแล้ว และต้องการเงินตั้งตัวเพื่อหาที่อยู่ใหม่
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ

ต้องการพวกอุปกรณืเครื่องครัวที่เป็นของจำเป็น ตัวอย่างคือ มีแต่กระติ๊กน้ำแข็งมาใส่น้ำแข็งแต่ชำรุดแล้ว

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ขาดแคลนอาหารมาก เช่นข้าวสารอาหารแห้ง พวกอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารต้องมีนชาวบ้านแถวๆ บ้านมาช่วยเหลือข้างเช่น เอาข้าวสารมาให้ เอาไข่มาให้
ต้องการพวกข้าวสาร ไข่ พวกอาหารแห้งของพื้นฐาน เช่น น้ำปลา น้ำมัน

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เป็นโรคบริโอขาเดินไม่ได้ต้องการเก้าอี้พลาสติกในการช่วยพยุงตัวใหการเดินบูตรคนที่ 2 ประสบอุบัติเหตุขาหัก
ต้องการรถเข็นสำหรับคนพิการเนื่องจากจะได้ช่วยในการเดินทางไปซื้อของใกล้และได้เดินสะดวก

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

3,000.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
3 คน
เนื่องจากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถึงไม่มีงานทำรายได้แต่ละวันก็ไม่ค่อยมีเพราะทำอาชีพซักรีดไม่มีคนซักก็ไม่มีรายได้ ต้องทำงานอยู่คนเดียวอีกอย่างก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ : ต้องการอาชีพเสริมให้ลูก 2 คนได้ทำเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแต่บุตรคนที่สองประสบณ์อุบัติเหตุขาหักเนืองจากตกตึกจึงต้องอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงาน รับงานมาทำที่บ้านเนื่องจากเข้าของบ้านเดินไม่ได้จึงอยากรับงาน
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยใด

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

เรื่องการใช้หนี้สินช่วยเหลือ เพราะต้องรับพาระอยู่เพียงคนเดียว
เมื่อเจ็บป่วยไม่สบายต้องซื้อยากินเองเนื่องจากการเดินทางไปโรงพยาบาลไม่สะดวกจึงต้องหายากันเองกินประอยู่หลายปีเป็นยาพวกรักษาภายใน และยาแก้ปวดเข่า

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.รายได้
2.ที่อยู่อาศัย
3.สุขภาพ
4.เครื่องนุ่งห่ม