กลุ่มเครื่องแกงวิสาหกิจชุมชนบ้านควนเจดีย์

ที่อยู่ : เลขที่ 33 หมู่ที่ 6 ถนน ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โทร : 0612257933
แฟกซ์ :